facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropské univerzity: příležitost pro nové aliance

11. 10. 2023
Evropské univerzity: příležitost pro nové aliance

Komise otevřela pátou výzvu zaměřenou na alianci Evropských univerzit, plánuje pomocí ní dosáhnout celkového počtu 60 aliancí. Vznikne také odborná komunita praxe aliancí.

V současné době existuje celkem 50 aliancí Evropských univerzit, do nichž je zapojeno přes 430 vysokoškolských institucí včetně 9 českých univerzit. V roli přidružených partnerů s aliancemi navíc spolupracuje kolem 1 700 subjektů z různých oborových oblastí a zemí. Cílem Evropské komise je podpořit do poloviny roku 2024 vznik alespoň 60 aliancí sdružujících přes 500 institucí, což představuje 10 % evropského vysokoškolského sektoru. Tohoto počtu má dosáhnout právě zveřejněná výzva v rámci programu Erasmus+.

Evropské univerzity jsou klíčovou iniciativou pro vytvoření tzv. Evropského prostoru vzdělávání a transformaci vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Na celkově pátou výzvu v pořadí je vyhrazen rozpočet přes 189 milionů eur – vzhledem k tomu, že maximální výše grantu na žádost činí 14,4 milionů eur, má šanci dosáhnout na podporu i více než 10 konsorcií. Výzva bude otevřena do 6. února 2024 a kromě nových sítí podpoří také vznik odborné komunity praxe aliancí, což je novinka letošního roku.

Výzva podpoří nejméně 10 nových aliancí

Hlavním cílem výzvy je podpořit vznik nových aliancí Evropských univerzit. Na Téma 1, zaměřené na Rozvoj úzké mezinárodní spolupráce mezi institucemi, bylo proto vyhrazeno 187,7 milionů eur. Konsorcia mohou žádat o grant ve výši od 3,4 do 14,4 milionů eur – v závislosti na počtu partnerů. Stejně jako v minulé výzvě, i letos se mohou jako řádní partneři zapojit kromě institucí z programových zemí také instituce ze zemí západního Balkánu. Žádost musí podat konsorcium nejméně 3 vysokých škol ze 3 různých způsobilých zemí, délka trvání projektů jsou 4 roky (s možností prodloužení).

Nově vznikne odborná komunita praxe aliancí

Zároveň je menší část rozpočtu, celkem 1,5 milionu eur, vyčleněna novince letošní výzvy: založení tzv. Odborné komunity praxe aliancí (Téma 2, Community of Practice for European Universities alliances). Hlavním cílem komunity bude propojit stávající aliance (včetně těch úspěšných v páté výzvě) a podpořit je v užší spolupráci, vzájemné podpoře a sdílení zkušeností. Zároveň by měla komunita usilovat o spolupráci a sdílení výstupů s ostatními VŠ institucemi, které nejsou do aliancí zapojeny, i dalšími relevantními sítěmi a stakeholdery, aby byl dopad iniciativy Evropských univerzit přínosem pro celý evropský vysokoškolský sektor i společnost jako takovou. Od komunity se dále očekává, že bude identifikovat společné výzvy a ve spolupráci s Evropskou komisí se bude snažit hledat jejich řešení.

I v tomto případě platí, že žádost musí podat konsorcium alespoň 3 vysokých škol ze 3 různých způsobilých zemí a délka trvání projektů jsou 4 roky (s možností prodloužení). V plánu je podpořit pouze jednu žádost.

Více se dočtete na webu Evropské komise a v samotné výzvě. Zapište si také datum informačního webináře, který chystá Evropská komise na 10. listopadu odpoledne.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce