facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Nadace Experientia vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie.

24. 10. 2020

Nadace Experientia

Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích Grantové agentury České republiky (GA ČR) předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků, a to až do 30. listopadu 2020.

24. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR a Univerzita Karlova pořádají online workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) s názvem „How to write a competitive proposal?“, který proběhne ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2020.

23. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR

Mezinárodní konference Industrial Technologies 2020 - Transition to a Sustainable Prosperity pořádaná v rámci německého předsednictví Rady EU se uskuteční virtuálně ve dnech 27.-28. října 2020.

22. 10. 2020

Technologické centrum AV ČR

V listopadu letošního roku vyhlásí Technologická agentura ČR (TA ČR) již potřetí mezinárodní výzvu z oblasti nanomedicíny v rámci ERA-NET Cofundu EuroNanoMed 3. Cílem je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

21. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční online dne 4. listopadu 2020. Tématem bude hodnocení velkých výzkumných infrastruktur 2021 a spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi.

21. 10. 2020

Masarykova univerzita

Vláda schválila jmenování dvou nových členů výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR). Jsou jimi ředitelka centra RECETOX Jana Klánová a generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar.

20. 10. 2020

Vědavýzkum.cz

Sedmý ročník Dne TA ČR letos přináší nový koncept dopoledních online konferencí v krajích. Ve čtyřech městech napříč republikou se místní uznávané a inspirativní osobnosti zaměří na nejdůležitější témata z oblasti výzkumu a inovací. Nastíní tak aktuální potřeby a budoucnost českého výzkumu a inovací a užitečnost výzkumu pro rozvoj regionů.

20. 10. 2020

Technologická agentura ČR

Inkubátor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) InQbay pořádá v úterý 20. října 2020 online workshop s názvem Praktické zkušenosti se získáváním kapitálu pro technologický startup.

19. 10. 2020

InQbay

Středeční evropské finále globální startupové soutěže Startup World Cup, které se uskutečnilo v rámci pražského Startup World Cup & Summitu, ovládl lucemburský projekt HighSide. Na druhém místě skončil britský startup iLoF a třetí příčka připadla českému projektu 24 Vision Systems.

18. 10. 2020

Startup World Cup & Summitu