facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021

16. 5. 2021
Výzva k podávání návrhů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyhlásila ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT z.ú. výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021. Návrhy musí být doručeny do 30. června. Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč.

Národní cena vlády vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. Vláda a její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) jsou si vědomy, jaký význam pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací.

Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013, ve znění pozdějších předpisů. O udělení národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh Rady.

Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce. Národní cena vlády je udělována v rámci galavečera soutěže Česká hlava ve vysílání České televize.

V loňském roce toto nejvyšší české vědecké ocenění získal imunolog Václav Hořejší.

Požadavky na kandidáta národní ceny vlády

Návrh na udělení ocenění obsahuje: jméno a příjmení kandidáta, datum narození, adresu bydliště, telefon, fax, e-mail, životopis, pracovní zařazení a adresu pracoviště, popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí, u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce, doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Navržený kandidát musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky. Návrhy označené na obálce č. j. 19439/2021-UVCR musí být doručeny nejpozději do 30. června 2021 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Statut Národní ceny vlády Česká hlava a další informace najdete na webu RVVI v sekci Ocenění výzkumu a vývoje.

 

Zdroj: RVVI

redakčně upraveno