facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Od loňského roku funguje na pilotní bázi Platforma výsledků programu Horizont 2020. Cílem platformy je zajistit, aby se výsledky výzkumu mohly co nejrychleji a nejúčinněji „přetavit“ v potřebné inovace, a nabídnout investorům nástroj pro nalezení vhodných investičních příležitostí.

3. 8. 2020
Ze zahraničí
Array
(
)

Evropská komise zveřejnila manifest s cílem maximalizovat dostupnost výsledků výzkumu v boji proti COVID-19. Manifest obsahuje hlavní zásady pro příjemce grantů EU na výzkum v oblasti prevence, testování, léčby a očkování proti koronaviru.

1. 8. 2020

Technologické centrum AV ČR

Město Plzeň vyhlásilo výzvu v programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací Plzeňské podnikatelské vouchery. Na nákup služeb od výzkumných organizací v Plzni a okolí v něm mohou podniky získat až 120 tisíc Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 1. září do 1. října 2020.

30. 7. 2020

BIC Plzeň

Každoroční mezinárodní konference Evropské komise European Research and Innovation Days 2020 se v tomto roce vzhledem ke covid-19 opatřením uskuteční pouze ve virtuálním, nicméně interaktivním režimu, ve dnech 22. - 24. září 2020.

28. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze uspořádá dne 13. 10. 2020 v prostorách ČZU národní informační den, jehož cílem bude představit především nové příležitosti, které přinese rámcový program Horizont Evropa pro podporu výzkumu a inovací v oblasti zemědělství, potraviny, bioekonomika a životní prostředí.

26. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

Od 24. července 2020 jsou přijímány žádosti o poskytnutí voucheru na pražské inovační projekty. Cílem je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

25. 7. 2020

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) společně s Red Global MX – Česká republika, Velvyslanectvím Mexika v ČR a Středočeským inovačním centrem si Vás dovolují pozvat na virtuální kulatý stůl s názvem „Fighting Pandemic with Innovation: Responses and Policies in Mexico and the Czech Republic,“ který se uskuteční dne 6. srpna 2020 od 15 hodin (CET).

24. 7. 2020

MPO

Nezávislý identifikační výbor zřízený Evropskou komisí hledá potenciální kandidáty na členství ve vědecké radě Evropské výzkumné rady (ERC). Nominace jsou přijímány do 30. září 2020.

23. 7. 2020

Vědavýzkum.cz

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) pořádá další ročník Akademie ICRC určené všem studentům středních a vysokých škol, kteří mají zájem o oblast klinického výzkumu. Hlavní program letošní Akademie se uskuteční ve dnech od 20. do 22. listopadu 2020.

22. 7. 2020

FNUSA-ICRC

Technologická agentura České republiky (TA ČR) připravuje 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

21. 7. 2020

Technologická agentura ČR