facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Co přinesl 5Gthon, akce zaměřená na 5G technologie a Smart Cities?

25. 2. 2022
Co přinesl 5Gthon, akce zaměřená na 5G technologie a Smart Cities?

Najít řešení, ukázat příklady dobré praxe, ale i limity, implementace principů Smart Cities s pomocí 5G technologií na území ČR. To bylo hlavním posláním akce zvané 5Gthon. Chytrá řešení pro města s využitím připojení k sítím nové generace byla předmětem předcházející víkendové soutěže, tzv. ideathonu, který vyvrcholil 22. 2. 2022 na 5Gthonu, kde vítězné týmy představily inovativní návrhy pro zlepšení života v českých městech.

Součástí pestrého programu byla i konference a odborné přednášky, právě na témata z oblastí Smart Cities a 5G technologií s velkým důrazem na jejich implementaci v České republice.

Devět soutěžních týmů, složených z různých odborníků, během uplynulého víkendu hledalo nové aplikace technologií pracujících s pomocí sítí 5G, které mají významný vliv na zvýšení kvality života obyvatel a návštěvníků měst i jejich podnikatelskou atraktivitu. Soutěžící měli na výběr z 11 témat ideathonu spadajících do tří základních kategorií: Smart Life, Smart Průmysl a Smart Governance. Po osmačtyřicetihodinovém soutěžním maratonu vybrala porota šest nejlepších návrhů, které se dostaly do finálního výběru. Absolutní vítěz byl vyhlášen v závěrečném programu 5Gthonu, který proběhl 22. 2. 2022.

5gthon 53

Program celého dne zahájila dopolední konference, na které vystoupili přední tuzemští i zahraniční odborníci z oblastí inovací, 5G technologií a Smart Cities. Na konferenci navázala panelová diskuse, během níž diskutovali zástupci pětice zapojených měst v projektu 5G pro 5 měst o zkušenostech se zaváděním sítí nových generací a implementací chytrých řešení ve svých městech a změnách, které přinesli. V navazujícím programu prezentovaly soutěžní týmy své návrhy tzv. chytrých řešení. Porota během odborných přednášek zástupců partnerů akce - společností O2, T-Mobile, Deloitte, Vantage Towers a Vodafone, vybírala absolutního vítěze ideathonu.

„5G sítě významně urychlí a zpřístupní využití technologií pro občany i firmy. Jsem rád, že se nám ve spolupráci s významnými partnery podařilo synergicky propojit klíčové aktéry jako jsou obce, technologické firmy, výzkumné organizace, stát a samozřejmě i mobilní operátoři. Tato spolupráce postavila pevné základy pro vybudování technologického ekosystému a podpořila rozvoj českých Smart Cities. Technologické inovace mohou usnadnit každodenní život obyvatel a dále stimulovat místní ekonomický rozvoj,“ uvedl David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

5gthon 135

5Gthon vyvrcholil vyhlášením absolutního vítěze, kterým se stal návrh týmu Intellmaps Digital Twin 5G. Tým si vybral, jako jediný, soutěžní téma Smart veřejná správa a navrhl projekt tvorby digitálních dvojčat pro efektivní správu budov. „Jsem rád, že jsme se ideathonu zúčastnili a mohli tak zjistit, jak na naše produkty reagují potenciální zákazníci. Moc děkuji pořadatelů za perfektní organizaci a možnost se zapojit,“ uvedl představitel vítězného týmu Ladislav Čapek. Během závěrečné ceremonie byla udělena i cena publika týmu INSPIRO AI, který vybrali sami diváci jak v sále, tak připojení u obrazovek, prostřednictvím online hlasování. Tým navrhl projekt chytrého monitoringu kvality ovzduší v kategorii Smart environmentální ochrana, kterou si zvolilo nejvíce soutěžících.

5gthon 200

„Těší mě, že 5Gthon, který je velkým finále celého projektu, přinesl konkrétní inovační řešení využívající potenciálu 5G,“ uvádí Petr Očko, náměstek pro digitalizaci a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. „Projekt je pro nás ukázkou toho, co je možné v rozvoji moderních technologií pro města, a ukazuje nám cestu i v mnoha dalších aktivitách, které řešíme na platformě 5G Aliance,“ říká Petr Očko a dodává: „Díky tomu, že jsme do Národního plánu obnovy zahrnuli aktivitu podpory demonstračních projektů využívajících 5G, mohou města i inovativní firmy v příštích letech získat na takovéto projekty finanční podporu. Je tedy ideální čas začít s přípravou projektů a konkrétních řešení využívajících 5G.“

„Základem využití potenciálu 5G sítí je nalezení a realizace řešení, která dokáží efektivně tyto sítě využít. Velmi mě těší, že 5Gthon takováto nápaditá řešení pro rozvoj českých měst za pomocí technologie 5G přinesl. Jsme připraveni dále spolupracovat na jejich implementaci a zlepšit tak život obyvatelům českých Smart Cities," říká Tomáš Linhart, ředitel pro veřejnou správu společnosti O2.

5gthon 81

Principy Smart Cities jsou pro budoucnost a zlepšení podmínek v českých městech klíčové. To bylo impulsem pro vznik projektu 5G pro 5 měst, v rámci kterého se 5Gthon konal. Do něj je zapojeno 5 samospráv s projekty na testování 5G technologií v různých oblastech. Plzeň, Bílina, Karlovy Vary, Jeseník a Ústí nad Labem, jsou tak označovány prvními „chytrými městy“ v Česku, díky jimž vznikají první příklady dobré praxe, které významným dílem přispějí k akceleraci zavádění principů SmartCities v České republice. Projektové aktivity motivovaly města, stát a komerční sféru k intenzivní spolupráci při budování a rozvoji konceptu Smart City, což urychlilo rozhodovací mechanismy.

Více informací a záznam celé akce naleznete na webových stránkách 5gthon.cz.

 

Zdroj: 5Gthon