facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Interaktivní dotazník: Nanotechnologie, rizika a etika

12. 1. 2023
Interaktivní dotazník: Nanotechnologie, rizika a etika

Na Katedře filosofie Technické univerzity v Liberci se aktuálně provádí šetření zaměřené na otázku etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. Zapojit se do něj může i široká veřejnost. V Česku zatím podobný výzkum proveden nebyl. Respondenti mají navíc možnost podívat se na vyhodnocení dílčích částí dotazníků.

V interaktivním a popularizačním dotazníku Nanotechnologie, rizika a etika si širší veřejnost může vyzkoušet řešit modelové situace etických dilemat převážně spojených s výzkumem a vývojem nanotechnologií, a zároveň tím poskytovat zpětnou vazbu o morálních intuicích ve vztahu k nanotechnologiím a reálným, potenciálním nebo fiktivním dilematům a rizikům. Obdobné šetření dosud nebylo v ČR realizováno. Respondenti mají navíc možnost podívat se na vyhodnocení dílčích částí dotazníků a porovnat své odpovědi s dalšími účastníky šetření.

Jednou ze současných naléhavých obav, na které upozorňuje řada výzkumů veřejného mínění týkajících se nanotechnologií, je riziko ohrožení zdraví a životního prostředí spojené s toxicitou nanočástic. Kromě jedné výjimky ovšem nejsou nanotechnologie zařazeny mezi významná celosvětová katastrofická existenční rizika, při nichž hrozí zničení dlouhodobého potenciálu lidstva. Tou výjimkou je disciplína označovaná jako molekulární výroba - termín zavedený K. E. Drexlerem. Snad v budoucnu umožní budovat širokou škálu objektů levně a s atomovou přesností a přispěje k realizaci složitých systémů molekulárních strojů. Zatím však patří mezi technooptimistické futuristické scénáře.

Jak tyto reálné a zatím fiktivní hrozby vnímá česká odborná a laická veřejnost? Které z technologií jsou v současné době podle nich nejvyspělejší? Čeho se lidé bojí více: vrtání zubů u zubaře, operace slepého střeva nebo uvolnění krevní sraženiny pomocí nanorobotů? To jsou příklady dalších otázek, které obsahuje tento netradiční výzkum.

Interaktivní dotazník vznikl v rámci multidisciplinárního projektu Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií na půdě Technologické univerzity v Liberci s podporou Technologické agentury ČR (TAČR). Mezi jeho hlavní výstupy patří on-line přístupný software pro podporu etického rozhodování, společenskovědní a právní analýzy a studie, konference a workshopy na toto téma a komponenta pro sběr dat prostřednictvím webových dotazníků, která je nejen samotným šetřením k výzkumu morálních intuic, ale i komplexním modulem, který umožňuje rovnou vyhodnocovat řadu vybraných dat.

„Reagovali jsme projektem třeba na to, že předpona nano- se během pandemie stala celkem populární, ale nebylo už tolik jasné, s jakými riziky si nanotechnologie lidé spojují. Zajímalo nás také, jak jsou pro ně nanotechnologie hodnotné ve srovnání s jinými technologiemi, jak se liší morální aj. preference širší veřejnosti od odborníků, ale zařadili jsme i otázky, které odhalují některé specifické rysy morálních intuic respondentů, jako je třeba role znechucení v souvislosti s některými jejich odpověďmi.“ doplňuje řešitel projektu Michal Trčka.

Výsledky šetření by tedy měly odhalit rozdíl mezi odpověďmi širší veřejnosti a respondenty s profesí v oblasti vědy, výzkumu a vývoje nanotechnologií, ale vedle toho i ukázat, nakolik se v odpovědích liší fanoušci sci-fi. Co považujeme za technologické milníky z hlediska lidské historie?

 

Zdroj: Technická univerzita v Liberci