instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Jaký je váš názor na inovace v nanotechnologiích?

15. 7. 2019
Jaký je váš názor na inovace v nanotechnologiích?

Nanotechnologie, operace s hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, vzbuzují v posledních letech velká očekávání. Mohou posunout výzkum, vývoj a technologický pokrok v mnoha různých odvětvích, například v energetice, zdravotnictví, elektronice, potravinářství nebo stavebnictví. Rostoucí míra jejich využívání ale zároveň vyvolává obavy z možných nežádoucích důsledků např. zdravotních či etických.

Co si myslíte o nanotechnologiích a jejich aplikacích v potravinách, energetice a zdravotnictví? V rámci projektu GoNano byl spuštěn online dotazník shromažďující vstupy občanů k inovacím v oblasti nanotechnologií.

GoNano je tříletým evropským projektem, jehož cílem je ukázat, jak mohou být společenské potřeby a obavy zahrnuty do vývoje konkrétních výrobků z nanomateriálů v pilotních tematických oblastech zdraví, energetika a potraviny. Projekt společně řeší 10 partnerů, koordinátorem je Danish Board of Technology Foundation (DBT), za Českou republiku se účastní Technologické centrum AV ČR.

Dotazník navazuje na první kolo občanských konzultací a expertních workshopů. Klade si za cíl zhodnotit možné nápady a produkty v oblasti nanotechnologií, které by mohly být v budoucnu využívány. Zároveň zkoumá demografické a další proměnné spojené s vnímáním nanotechnologií. Dotazník je anonymní a stejně tak bude zacházeno i se všemi daty. Vyplnění dotazníku zabere 10 až 15 minut.

Gonanobarevnelogo

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TC AV ČR