facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dlouho očekávané usnesení Nejvyššího správního soudu

12. 5. 2017
Dlouho očekávané usnesení Nejvyššího správního soudu

Tento týden bylo zveřejněno usnesení Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 18. 4. 2017, které přineslo další upřesnění vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem dotace. Jednalo se o výklad konkrétního ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - "poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá - li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ..." (§14e).

Usnesení bylo vydáno v případu žaloby Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které se týkalo nevyplacení části dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace (OP VaVpI). Vzhledem k tomu, že různé senáty Nejvyššího správního soudu při projednávání kasačních stížností žalujících stran interpretovaly výše zmíněný paragraf rozpočtových pravidel různě, rozšířený senát NSS zaujal ve svém usnesení v této věci jednotící stanovisko. Usnesení má 27 stran a v závěru obsahuje odlišná stanoviska soudců Filipa Dienstbiera a Jany Brothánkové. 

Ve spolupráci s Advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & Partneři připravujeme podrobný rozbor usnesení a analýzu dopadů pro jednotlivé typové situace příjemců. 

V minulých článcích jsme se věnovali velmi podrobně vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem - soudní přezkum nevyhovění žádosti o dotaci, postoj MŠMT k dotacímrozhodovací praxe NSS

Autor: Vědavýzkum (AV)