facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací

5. 6. 2017
Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací

Ve Sbírce zákonů České republiky (částka 55) bylo dne 2. 6. 2017 zveřejněno Nařízení, které upravuje sbírku listin seznamu výzkumných organizací a způsob vykazování příjmů z transferu technologií. Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2017.

Nařízení provádí zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Je tvořeno čtyřmi paragrafy a přílohou, která stanoví přehled výše příjmů z transferu technologií a způsob jejich užití za kalendářní rok. Od 1. 7. 2016 povede seznam výzkumných organizací a příslušnou sbírku listin Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Původní název nařízení byl o zápisu do seznamu výzkumných organizací. Ve zveřejněné podobě upravuje pouze sbírku listin seznamu výzkumných organizací, nikoliv samotný zápis.

Problematice nového seznamu výzkumných organizací jsme se na našem portále věnovali a budeme nadále věnovat. Můžete si například přečíst úvahu Jiřího Chýly nad samotným smyslem a obsahem seznamu výzkumných organizací nebo aktuální článek Mateje Klimana o zápisu na nový seznam výzkumných organizací.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)