facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novela rozpočtových pravidel

1. 6. 2016
Novela rozpočtových pravidel

Od 10.5.2016 dochází k novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidelch.

Zákonem č. 128/2016 Sb. dochází od 10. 5. 2016 k novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Pro instituce, které čerpají dotace z veřejných prostředků, je zajímavá jedna drobná změna v §14 e, jehož výklad je již několik let předmětem posuzování soudů. Do první věty tohoto paragrafu bylo přidáno slovo důvodně. Úvodní část odstavce tedy zní následovně: Poskytovatel nemusí vyplatit dotaci nebo její část, domnívá-li se důvodně, že její příjemce v přímé souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta. Jedná se o další upřesnění a de facto omezení pravomoci poskytovatele dotace – poskytovatel bude muset své rozhodnutí o pozastavení dotace dostatečně zdůvodnit. Někteří poskytovatelé (týká se především MŠMT jako řídicího orgánu OP VK a OP VaVpI) toto ustanovení zákona dokonce využívali k tomu, aby část dotace příjemci s konečnou platností odebrali. Tato skutečnost je v současné době předmětem posouzení Nejvyššího správního soudu (NSS) a jeho speciálně ustanoveného rozšířeného senátu.