facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktualizovaná aplikace ukáže publikační výkonnost v letech 2017-2019

20. 12. 2020
Aktualizovaná aplikace ukáže publikační výkonnost v letech 2017-2019

Předpokladem efektivního řízení a financování vědy na všech úrovních je snadný přístup ke kvalitním informacím, včetně těch o vědecké výkonnosti a lidských zdrojích. Právě tyto informace v České republice nově poskytuje výrazně inovovaná a aktualizovaná interaktivní aplikace akademického think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR v rámci společného akademického pracoviště CERGE-EI.

cerge

Aplikace je určena především managementu vysokých škol a pracovišť Akademie věd ČR a jejich zřizovatelů, ale ocení ji i řadoví vědci, firmy a široká veřejnost.

Základem aplikace je možnost srovnání výzkumných pracovišť po stránce kvantity a kvality publikačního výkonu a lidských zdrojů. „Kvalita je ve výzkumu zásadní, publikační kvantita zpravidla škodí, protože štěpí síly a odvádí peníze. Naše aplikace ukazuje, jak na řadě pracovišť publikační kvantita stále dominuje nad kvalitou. Je to dědictví absurdního systému financování výzkumných organizací přezdívaného kafemlejnek. Systém byl sice opuštěn před pár lety, ale proporce veřejné finanční podpory pracovišť zůstaly do velké míry zachovány. V mnoha oborech tak najdeme i personálně malá pracoviště, která však svými kvalitními publikacemi válcují pracoviště velká, nadále preferující kvantitu publikací před jejich kvalitou.“ uvádí Daniel Münich.

Aplikace IDEA nabízí také mezioborová srovnání v rámci vybrané výzkumného pracoviště. To je velmi užitečné pro řízení mnoha oborových výzkumných ústavů, univerzit a velkých fakult. Aplikace totiž umožňuje rychle odhalit, jak si v tom kterém oboru dané pracoviště v českém systému vede. A to nejen po stránce kvantity a kvality publikací, ale také po stránce lidských zdrojů.

Aplikace představuje analytický nástroj. Umožňuje z jinak bezcenných dat snadno získávat informace a z nich znalosti potřebné pro efektivní řízení výzkumných organizací, jejich součástí i vědeckých týmů. Aplikace jako nástroj nabízí uživatelům celou řadu uživatelských nastavení, která dokáží rozlišit mezi kvantitou a kvalitou, zohlednit spoluautorské podíly na publikacích, odlišit publikace velkých autorských kolektivů, a umožňuje též srovnání v různém oborovém členění.

„Naše aplikace také umožňuje inovativním firmám, velkým, malým i těm nejmenším garážovým, snadno a rychle identifikovat výzkumná pracoviště, kde se v Česku v určitém oboru dělá špičkový základní výzkum na světové úrovni. Je to velmi důležité pro podporu dosud velmi nízké míry využívání potenciálu základního výzkumu pro potřeby firemních inovací a konkurenceschopnosti“, doplňuje druhý z autorů studie Taras Hrendash.

Aplikaci naleznete zde. V případě zájmu v lednu 2021 uspořádají autoři instruktážní ON-LINE WEBINÁŘ. Více informací naleznete zde

 

Zdroj: CERGE-EI

redakčně upraveno