facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Deset let působení Evropské výzkumné rady

11. 4. 2018
Deset let působení Evropské výzkumné rady

Evropská výzkumná rada (ERC) letos oslavila desáté výročí. Dle evropského komisaře pro vědu, výzkum a inovace Carlose Moedase se její působení dá hodnotit jako jeden z nejlepších počinů v Evropě za poslední dobu. Výzkumníci podporováni prestižními ERC granty získávají Nobelovy ceny a publikovali celkem přes 100 000 vědeckých článků.

Granty Evropské výzkumné rady jsou udělovány pouze těm nejkvalitnějším projektům - dosáhne na ně méně než jedno procento vědců v Evropě. Jejich cílem je posouvání hranic ve výzkumu a zároveň podpora začínající vědců s excelentními nápady. To se děje prostřednictvím tzv. Starting Grants (StG), které poskytují mladým vědcům prostředky k tomu, aby se mohli stát nezávislými, a Consolidation Grants (CoG) – ty podporují vědce na začátku kariéry, kteří již často pracují ve svých výzkumných skupinách. Ti nejlepší vědci čerpají finance z Advanced Grants (AdG). Pomoc při snaze o přetvoření výsledků práce výzkumníků čerpajících ERC granty v sociální nebo komerční inovace poskytují Proof of Concept Grants (PoC).

Rozpočet pro ERC podporu v rámcovém programu Horizont 2020 (H2020) činí 13 miliard euro, což odpovídá 17 % celkového objemu financí v tomto programu. Od počátku působení zafinancovala ERC více než 8 600 projektů ve 34 zemích. Výsledkem je více než 113 000 publikací a více než 1 000 ocenění, které získali výzkumníci s ERC granty. Tomu, že hlavní prioritou pro ERC je excelence, odpovídá i úspěšnost žádostí o granty. V rámci programu H2020 je dosavadní (2014-2017) úspěšnost StG 12.7 % - z 12 210 návrhů bylo podpořeno 1 521 projektů. CoG získalo 1 317 projektů, což činí 14.2 % z celkového počtu žádostí. V letech 2014 až 2016 bylo uděleno 700 grantů AdG. Úspěšnost žadatelů byla 10.7 %.

Česká republika si v čerpání ERC grantů zatím nevede moc dobře. „Celkově žádáme asi třikrát méně, než je evropský průměr, získáváme také třikrát méně. Když to vynásobíte, tak máme zhruba desetkrát méně grantů, než by měla mít v odpovídajícím regionu slušně rozvinutá evropská země. V Evropě dnes bude několik desítek jednotlivých institucí, které mají víc ERC grantů než celá Česká republika.“ Takto komentuje český výkon Tomáš Jungwirth – člen Vědecké rady ERC – v nedávném rozhovoru pro Vědavýzkum.cz.

Činnost ERC je hodnocena pozitivně, a to nejen díky propracovanému systému hodnocení projektů. V následujícím devátém rámcovém programu by tedy měla mít své místo. Navíc, přes 1 770 návrhů, které obdržely hodnocení A (splnily ty nejpřísnější kritéria) nemohlo být podpořeno z důvodu rozpočtových limitů v programu H2020 (konkrétní čísla k dispozici v následujícím grafu). A to je hlavní důvod pro to, že rozpočet na ERC by měl být významněji navýšen. Mohlo by se jednat až o 4 miliardy ročně. Konkrétní podoba návrhu devátého rámcového programu bude zveřejněna v květnu.

ERC_Unfunded_A-proposals.png

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: ERC Scientific Council