facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Investice globálních firem do výzkumu a vývoje vzrostly v roce 2019 již podesáté v řadě

7. 1. 2021
Investice globálních firem do výzkumu a vývoje vzrostly v roce 2019 již podesáté v řadě

Podnikatelské výdaje na výzkum a vývoj na celém světě setrvale rostou již od roku 2010. Napříč regiony se však tempo růstu těchto investic lišilo. Čím je to dáno a jak si vedou evropské firmy z hlediska investic do VaV v porovnání se svými globálními konkurenty? Odpovědi nejen na tyto otázky nabízí pravidelná publikace EU Industrial R&D Investment Scoreboard zveřejněná na konci minulého roku.

Její autoři podrobili analýze 2500 firem, které do výzkumu a vývoje v roce 2019 investovaly celosvětově nejvíce prostředků – dohromady přes 900 miliard eur. V průměru tak na každou z nich připadala investice přesahující 35 milionů eur za rok. Tyto firmy sídlí v celkem 43 zemích, mají tisíce poboček po celém světě a jejich výdaje na VaV odpovídají asi 90 % všeho světového výzkumu hrazeného z podnikatelských zdrojů.

Mezi zkoumanými podniky figuruje 421 evropských společností, které společně vynaložily asi 21 % z celkových výdajů, dále 775 společností se sídlem ve Spojených státech, jejichž výdaje odpovídají 39 % celku, a 309 japonských a 536 čínských společností, z nichž každá skupina se na celkových VaV výdajích podílela ze 13 %. Poslední skupinu, jejíž výdaje odpovídají zbývajícím zhruba 15 %, tvoří 459 podniků z ostatních vyspělých zemí v čele s Velkou Británií (která je v letošním srovnání poprvé zahrnuta mimo EU), Tchaj-wanem, Jižní Koreou, Švýcarskem, Kanadou, Indií a Izraelem.

podnikové výdaje na VaV dle regionu  a země

Podnikové výdaje na VaV dle regionu a země (Zdroj: EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2020)

Jak se liší sektorové zaměření firem?

Z hlediska celkových trendů pokračoval v roce 2019 růst investic do podnikatelského výzkumu z minulých let i přes mírné zpomalení růstu prodejů a zisků mnoha firem. Jednalo se o desátý rok v řadě, kdy globální podnikové výdaje na VaV rostly, a to především díky IT průmyslu, zdravotnictví a farmaciiautomobilovému průmyslu. V Evropě vzrostly průmyslové výdaje na VaV meziročně o 5,6 %, ve Spojených státech o téměř 11 % a v Číně dokonce o pětinu.

Rozdíly v tempu růstu podnikových výdajů v jednotlivých regionech jsou do značné míry dány právě sektorovým zaměřením firem. Například ve Spojených státech více než polovina soukromých investorů do výzkumu, vývoje a inovací působí v sektorech IT technologií nebo služeb a v Číně je to asi 47 %. V Evropě tvoří sektory informačních technologií dohromady jen 21 % firem investujících do VaV.

Zatímco v USA mají největší podíl mezi podniky investujícími do výzkumu IT služby (30 %) a v Číně jsou to IT technologie (31 %), v Evropě a Japonsku dominují firmy zaměřené na automobilový průmysl a ostatní dopravu, kterých je 35 %, respektive 31 %.

Evropa vede v internacionalizaci výzkumu

Analýza dále ukazuje, že evropské firmy vykazují vyšší stupeň internacionalizace než firmy z ostatních regionů. Mají v průměru větší množství zahraničních poboček a až pětina výzkumu evropských firem se provádí mimo EU. Zároveň je zřejmé, že Evropa je vysoce atraktivním regionem pro výzkum a vývoj. Podniky se sídlem v jiných regionech totiž na výzkum vynakládají v Evropě více peněz než evropské podniky v zahraničí.

Evropské unii se také daří v oblasti zelených technologií. Tato oblast představuje 7 % všech podávaných evropských patentů, což je po Jižní Koreji (9,5 %) druhý nejvyšší podíl na světě. V letech 2000 až 2016 evropské firmy vyprodukovaly na 60 tisíc vysoce hodnotných vynálezů v oblasti zelených technologií, což je asi šestkrát více než Čína.

Nestandardní rok 2020

Aktuální přehled zatím nereflektuje dopady krize způsobené pandemií COVID-19, která postihla rok 2020. Historie však ukazuje, že výzkum a vývoj hraje při zvládání socioekonomických problémů a obnově konkurenceschopnosti klíčovou roli. Minulá vydání analýzy dokládají, že podniky, které během předchozích krizí udržely, nebo dokonce navýšily své investice do výzkumu a vývoje, získaly po krizi výrazně lepší konkurenční pozici.

Výsledky analýzy také zdůrazňují potřebu zintenzivnění evropských politik zaměřených na podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, nejen v oblasti zotavení se z krize COVID-19, ale i z hlediska transformace průmyslu, digitalizace a ekologie.

Celou analýzu EU Industrial R&D Investment Scoreboard si můžete stáhnout zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)