facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak na gender ve výzkumné organizaci?

14. 9. 2017
Jak na gender ve výzkumné organizaci?

Výzkumné organizace začínají stále více implementovat politiky genderové rovnosti do interních mechanismů svého fungování. Důvodem může být snaha zapojit se do mezinárodních grantů, získat bonifikaci v programu Horizont 2020 nebo zatraktivnit vlastní pracovní prostředí.

Národní kontaktní centrum – Gender a věda (NKC Gender a věda) k tomu vydalo 4. 9. 2017 článek, ve kterém uvádí některé základní kroky, jak v organizaci začít s vytvářením lepších podmínek pro genderovou rovnost. Prvním krokem je určit potřeby konkrétní organizace – vyjít z konkrétních dat. Další nutnou součástí je otevřená podpora nejvyššího vedení organizace. Zároveň je třeba pro tuto oblast určit pracovníka, který je pro věc nadšený a zároveň má dobré kontakty napříč organizací. Důležité je, aby se dotyčný neocitl se svou prací v izolaci. NKC Gender a věda k tomuto tématu plánuje na podzim vydat konkrétní metodiku, která organizacím přinese praktické rady jak postupovat. Národní kontaktní centrum už na podobných projektech spolupracuje s VŠCHT Praha, Ústavem globální změny AV ČR, nebo výzkumným centrem CEITEC.

Podobná implementace politik genderové rovnosti může organizacím přinést nemalé výhody. MŠMT vyhlásilo soutěž na podporu organizací, které se budou ucházet o udělení HR Award, které je osvědčením o vynikajících kvalitách daného pracoviště. Také Technologická agentura ČR v letos vyhlášeném programu ÉTAZÉTA reflektuje nutnost zohledňovat politiky genderové rovnosti. V programu ZÉTA je součástí hodnocení uchazečova personální politika a v programu ÉTA je pro držitele HR Award připravena výrazná bonifikace.

Celý článek čtěte zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Národní kontaktní centrum  gender a věda