instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Návrhy na členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací

12. 5. 2018
Návrhy na členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“), poradního orgánu RVVI.

Výzva je určena pro následující oborové skupiny/specializace:

  • Natural Sciences
  • Engineering and Technology
  • Medical and Health Sciences
  • Agricultural and Veterinary Sciences
  • Social Sciences
  • Humanities and the Arts
  • Hodnocení výzkumu a výzkumných organizací
  • Bibliometrie a související obory

KHV je v nejbližším období pověřena zejména úkoly spojenými s implementací tzv. Metodiky 2017+ (Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací), kterou schválila vláda usnesením ze dne 8. února 2017 č. 107.

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti. Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Členství je neslučitelné se současným členstvím v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.

Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Funkční období trvá čtyři roky a může se opakovat dvakrát za sebou.

Jeden navrhovatel může navrhnout za každou oborovou skupinu nejvýše dva kandidáty. Nominováni by měli být stejnou mírou ženy a muži.

Návrhy označené číslem jednacím 14736/2018-RVV na obálce musí být doručeny nejpozději do 1. června 2018 v listinné podobě a současně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na následující adresu: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1. 

Více informací včetně podkladů pro nominaci, nalejdete zde.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR