facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový dokument radí, jak založit akademický spin-off

11. 12. 2019
Nový dokument radí, jak založit akademický spin-off

Zvýšit počet spin-off společností a posílit komercializaci výsledků výzkumu v Česku, to je cíl nového dokumentu, který připravila pracovní skupina při Radě pro výzkum, vývoj a inovace, a který v pondělí 9. prosince 2019 projednala a schválila vláda.

Dokument, který byl vypracován na základě Inovační strategie České republiky 2019-2030 a je východiskem k naplnění cílů pilíře „Národní startup a spin-off infrastruktura“, řeší především nejasnost pravidel pro založení nové firmy z akademické instituce. Obsahuje popis způsobu zakládání spin-off společností, včetně odpovědí na vybrané často kladené otázky. Přílohou materiálu je právní rozbor problematiky zakládání spin-off společností z hlediska evropských i národních předpisů.

Materiál primárně oslovuje akademickou obec, výzkumné organizace a vedoucí orgánů státní správy, kteří jsou zřizovateli veřejných výzkumných institucí nebo kteří mají v kompetenci vysoké školy a další výzkumné organizace.

Na 350. zasedání RVVI, které se konalo 25. října 2019, byl materiál doporučen ke schválení vládě. Ve stanovisku RVVI se píše:

„Realizace těchto kroků povede ke zvýšení uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. V mezinárodním srovnání v této oblasti ČR doposud zaostává. Na předložený Materiál by měly vhodně navázat další aktivity uvedené v Inovační strategii, jako jsou: vytvoření nástrojů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací v rámci Technologické agentury ČR pro startups a spin-offs, vč. systému vyhodnocování, vytvoření výzev operačních programů 2020+ pro oblast startups a spin-offs, apod. Výsledným cílem je posílit význam inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst.“

předkládací zprávě vládě je pak uvedeno:

„Provedený právní rozbor dokládá, že přestože založení spin-off společnosti představuje pro výzkumnou organizaci v některých případech relativně složitější úkol obsahující určitá úskalí a rizika, neexistuje v legislativě České republiky ani Evropské unie překážka realizace takovýchto aktivit. Pro další rozvoj zakládání spin-off společností v ČR jako formy transferu znalostí nejsou nezbytné žádné legislativní změny.“

Vláda dokument schválila na svém zasedání v pondělí 9. prosince 2019 a uložila

1) místopředsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu v rámci podpory inovací a malého a středního podnikání podporovat zakládání spin-off společností.

2) ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu, vývoje a inovací a zřizovateli veřejných výzkumných institucí, a předsedkyni Akademie věd České republiky

a) seznámit relevantní výzkumné organizace s materiálem;

b) podporovat vznik spin-off společností jako nástroje transferu znalostí vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších výzkumných organizací.

„Jsem moc rád, že roční úsilí pracovní skupiny, která zahrnovala zaměstnance MPO, CzechInvest, členy spolku Transfera.cz, členy Výzkumné rady TA ČR a další subjekty a jednotlivce se podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Hlavním motivem je podpořit vznik nových spin-off firem vycházejících z univerzit, ústavů Akademie věd ČR a dalších výzkumných organizací, “ okomentoval schválení dokumentu Martin Fusek, jenž je ředitelem úspěšné spin-off společnosti IOCB Tech s.r.o. pro technologický transfer při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

„V praxi byla v akademickém prostředí dosud až příliš cítit obava ze zakládání spin-off společností. Setkával jsem se jak s obavami z vkládání prostředků do obchodních společností jako de facto rizikových investic, tak s obavami z licencování technologií na spin-off společnosti založené zaměstnanci bez účasti mateřské organizace,“ uvedl autor právního rozboru problematiky Matej Kliman, podle kterého příloha materiálu poskytuje dobrý základní návod pro orientaci v problematice. Věřím, že to, že vláda schválila dokument, který tyto aktivity uvádí jako standardní nástroje transferu znalostí a který má již ve svém názvu, že Česká republika podporuje zakládání spin-off společností výzkumnými organizacemi a jejich zaměstnanci, pomůže v praxi tyto obavy rozptýlit nebo alespoň zmírnit, dodává.

Materiál, jeho přílohu (právní rozbor), předkládací zprávu a usnesení RVVI naleznete v příloze 350/A2350. zasedání RVVI.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdoj: RVVI, Country for Future