facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novými členy RVVI budou Marián Hajdúch a Jiří Holoubek

18. 11. 2020
Novými členy RVVI budou Marián Hajdúch a Jiří Holoubek

Vláda na svém jednání v pondělí 16. listopadu schválila návrh na jmenování dvou nových členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Jsou jimi Marián Hajdúch, který je ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

RVVI má podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků za úkol připravovat Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s Ministrstvem školství, mládeže a tělovýchovy a kontrolovat jejich realizaci, připravovat metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů či hodnotit výsledky výzkumných organizací. RVVI také podává návrhy na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky a Grantové agentury České republiky, zpracovává priority země v podpoře aplikovaného výzkumu, vývoji a inovacích a v neposlední řadě také podává návrh na výši celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace. RVVI má 17 členů včetně předsedy a místopředsedů Rady. Předsedou je v současné době premiér Andrej Babiš, prvním místopředsedou je Petr Dvořák a místopředsedy jsou vicepremiér Karel Havlíček a místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran

Hajdúch FotoMarián Hajdúch je přední odborník v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie, zakládající ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, národní ředitel velké výzkumné infrastruktury EATRIS. CZ. Je také zakladatelem organizace Cancer Research Czech Republic, která je hlavní charitativní organizací na podporu výzkumu rakoviny v ČR. Je autorem více než 26 patentů protinádorových léčiv a biomarkerů. Jeho tým se podílel na výrazném úspěchu v boji se závažným onemocněním – cystickou fibrózou. Ve spolupráci s kanadskými kolegy objevili léčivo, jež dokáže zabránit vzniku infekce, na kterou pacienti s tímto vrozeným onemocněním často umírají. Březnový rozhovor s Mariánem Hajdúchem pro portál Vědavýzkum.cz najdete zde.

Jiří Holoubek je absolventem elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně a01HoloubekJiriweb w225 po odborné praxi projektanta a samostatného vývojového pracovníka v EZ Praha se do vysokoškolského prostředí vrátil a zabýval se především problematikou elektrotepelných spotřebičů velkých výkonů, regulovaných pohonů a rozvodných zařízení. V roce 1992 byl spoluzakladatelem firmy ELCOM, a. s. Nadále se intenzívně věnuje problematice energetického rušení, kvality elektřiny a výstavby zkušeben a laboratoří v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Od roku 2012 je prezidentem Elektrotechnické asociace České republiky. Spolupracuje s elektrotechnickými fakultami Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Vysokého učení technického v Brně. Od roku 2014 je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Vláda ČR

Foto: IMTM, SPČR