facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OECD Outlook: Obnova z krize jako cesta k ambiciózním reformám podpory výzkumu a inovací

21. 2. 2021
OECD Outlook: Obnova z krize jako cesta k ambiciózním reformám podpory výzkumu a inovací

Pandemie Covid-19 akcelerovala vědeckou spolupráci, poskytla oporu pro politické rozhodování v době krize a odhalila existující mezery v inovačních ekosystémech. Potvrdila, že věda a inovace hrají zásadní roli v řešení globálních společenských problémů. Stávající ekonomická krize však představuje pro další rozvoj vědy a inovací zásadní výzvu. Podaří se tuto výzvu přetavit v příležitost k zásadním systémovým změnám?

analysis 2030265 640

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nedávno zveřejnila svůj pravidelný výhled výzkumu, technologií a inovací na rok 2021 – STI Outlook, který shrnuje hlavní trendy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Analýza kromě členských zemí OECD pokrývá další rozvíjející se ekonomiky světa včetně Brazílie, Číny, Indie, Indonésie, Ruska a Jižní Afriky.

Podle publikace hrají věda a inovace zcela zásadní roli v reakci na pandemii Covid-19. Přispívají k porozumění fungování viru, stejně jako při vývoji vakcíny, diagnostiky a léčby. Veřejný i soukromý sektor po celém světě doslova napumpovaly do těchto snah miliardy dolarů a tyto investice doprovázela bezprecedentní globální spolupráce. Ta se nejvíce projevila v úsilí při vývoji vakcíny, které může být příkladem pro společné řešení problémů i v mnoha dalších oblastech.

V průběhu pandemie se také ukázalo, že některé nově vznikající technologie mají výrazný potenciál přispět k urychlení řešení – konkrétně se jedná o syntetickou biologii a robotiku, které mohou zvýšit odolnost společnosti v oblasti zdraví.

Autoři analýzy však zároveň upozorňují, že probíhající hospodářská krize výrazně omezí budoucí výdaje do výzkumu a inovací ve firmách a vlády budou čelit řadě konkurenčních požadavků na finanční podporu z veřejných zdrojů. Upozorňují proto na hrozbu dlouhodobého narušení inovačních ekosystémů v době, kdy jsou věda a inovace klíčovými nástroji k řešení dalších problematických oblastí, jako jsou mimořádné klimatické události, splnění cílů udržitelného rozvoje nebo urychlení digitální transformace společnosti.

Pandemie navíc také poukázala na existující mezery v systémech výzkumu a inovací, které je třeba zlepšit. A v mnoha ohledech je donutila k posouvání stávajících hranic, aby zvýšila připravenost společnosti na další nadcházející krize.

Vlády budou podle analýzy nuceny v rámci plánů obnovy po pandemii přijmout opatření na ochranu svých inovačních ekosystémů. Autoři publikace však navrhují tato opatření vnímat také jako příležitost pro ambiciózní reformy. Právě oblast podpory vědy, technologií a inovací by podle nich měla být systematicky transformována tak, aby podporovala řízený přechod k udržitelné, spravedlivější a odolnější budoucnosti.

Celá publikace je dostupná k online čtení zde.

oecd outlook

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: OECD