facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřený dopis české asociace doktorandek a doktorandů premiérovi a ministru financí

1. 6. 2017
Otevřený dopis české asociace doktorandek a doktorandů premiérovi a ministru financí

Česká asociace doktorandek a doktorandů vyzvala formou otevřeného dopisu premiéra a ministra financí, aby v souladu se schváleným usnesením Poslanecké sněmovny ČR a usnesením vlády navýšili výdaje určené na financování vysokých škol a vyhověli tak požadavkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V opačném případě je ohrožena budoucnost české vědy.

Česká asociace doktorandek a doktorandů dopisem reaguje na návrh Ministerstva financí alokovat na vysoké školy částku 100 milionů korun, která se diametrálně liší od částky 4,5 miliardy korun, kterou požaduje MŠMT, a z níž měla být jedna miliarda vyčleněna na zdvojnásobení doktorských stipendií ze 7500,- Kč na 15000 Kč.

Cílem otevřeného dopisu je upozornit na nezbytnost zvýšení financování vysokého školství, pokud mají být nastartovány potřebné reformy, zejména ty týkající se doktorandů, a připomenout čelným vládním představitelům předvolební sliby o zasazování se o rozvoj české vědy, výzkumu a inovací, jehož podmínkou je právě úspěšný rozvoj nové výzkumnické generace, tedy doktorandů.

"Je ostudné a hlavně nemožné požadovat po doktorandech kvalitní vědecký a pedagogický výkon za peníze nižší, než je minimální mzda. To si přitom uvědomují vlády zemí nejen západní a severní Evropy, nýbrž i Slovenska, kde měsíční doktorské stipendium činí 545 eur do vykonání dizertační zkoušky, pak 636 eur. Současné financování doktorandů v ČR ohrožuje budoucí vývoj české vědy a výzkumu" píše se v dopise, jehož plné znění naleznete příloze.

 

Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Česká asociace doktorandek a doktorandů

Stáhnout přílohy: