facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Poslanci podpořili v prvním čtení návrh státního rozpočtu na rok 2018

8. 12. 2017
Poslanci podpořili v prvním čtení návrh státního rozpočtu na rok 2018

Nová poslanecká sněmovna schválila na svém třetím zasedání dne 5. prosince 2017 návrh rozpočtu na příští rok. Výdaje na výzkum a vývoj v absolutních číslech rostou, v poměru k růstu ostatních výdajů ale stagnují.

Dle návrhu mají příjmy státního rozpočtu dosáhnout v roce 2018 výše 1 314,5 mld. Kč, což je o 53 mld. Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2017. Výdaje se meziročně zvýší o 43 mld. Kč. V roce 2018 by schodek státního rozpočtu měl dosáhnout výše 50 mld. Kč., což je o 10 mld. Kč méně než v rozpočtu na letošní rok.

Předchozí vláda, která rozpočet připravovala, vyčlenila na oblast výzkumu, vývoje a inovací celkem 35,6 mld. Kč z národních zdrojů (42,6 mld. Kč včetně zdrojů z EU), což je v absolutních číslech rekordní suma. V poměru k HDP představují tyto výdaje 0,8 %, tedy stejně jako v roce 2017. Hlavním důvodem stagnace reálných výdajů na VaV je očekávané snížení zahraničních zdrojů (především Evropské strukturální a investiční fondy – ESIF).

Rozpočet je nyní projednáván ve sněmovních výborech a ve druhém čtení se jím budou poslanci na plénu zabývat od 12. prosince 2017. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se již měnit nemohou, nastat mohou pouze přesuny uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu. Závěrečné schvalování by mělo přijít na řadu od 19. prosince 2017.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)