facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První poprázdninové zasedání RVVI

9. 9. 2019
První poprázdninové zasedání RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 6. září 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. K hlavním bodům jednání patřila již pravidelná revize řešených úkolů nově zaváděné Inovační strategie ČR 2019–2030, koncept spolupráce s americkou vědeckou institucí MIT a také volba kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2019.

1280px Strakova akademie  z Mánesova mostu 2

V úvodu zasedání komentoval vicepremiér Havlíček, který je zároveň místopředsedou RVVI, vybraná klíčová témata, která aktuálně řeší garanti pilířů Inovační strategie ČR do roku 2030 na pravidelné schůzce před jednáním RVVI.

„Inovační strategie dostává jasné obrysy. Stane se základem pro vznikající Národní hospodářskou strategii, která bude připravena a představena do konce roku a bude kompletně postavena na půdorysu vědy, výzkumu, inovací a přidané hodnoty. To znamená, že budoucí průmyslová a energetická prognóza, ale i náležitosti v oblasti dopravy, zemědělství nebo místního rozvoje budou mít svoji základnu v chytré infrastruktuře, v inovacích a investicích do vědy a výzkumu,“ sdělil vicepremiér.

Dále vyzdvihl význam aktuálně vládou schváleného programu ekonomické migrace, který řeší příliv klíčových a vědeckých pracovníků a je dalším z důležitých bodů plnění Inovační strategie. Výzkumníci ze třetích zemí k nám budou nadále přicházet v administrativně zjednodušeném režimu. Program si klade za cíl vytvářet skutečně příjemné a komfortní prostředí pro tyto kapacity a talenty, Ph. D. studenty i jejich rodinné příslušníky. Vláda tak učinila důležitý krok směrem k usnadnění procesů internacionalizace a otevřenosti české vědy a výzkumu. „Takových lidí není mnoho a jestli je chceme, musíme proto něco udělat. Nemůžeme jim nabízet jen špičkovou infrastrukturu“, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

V dalším bodu jednání Rada odsouhlasila koncepci spolupráce s přední světovou univerzitou Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tuto patrně nejúspěšnější výzkumnou a vzdělávací instituci navštíví během blížící se pracovní návštěvy USA premiér Babiš společně s vicepremiérem Havlíčkem, a to s konkrétním mandátem vyjednávat zde čtyřletý projekt pilotní spolupráce pro vysílání českých doktorandů a postdoků. Vysíláno bude každoročně pět talentovaných vědců, kteří budou muset projít náročným výběrovým řízením v rámci MIT.

Rada projednala také neméně významný projekt přeshraniční česko-saské spolupráce mezi špičkovým Fraunhoferovým institutemTechnickou univerzitou v Liberci, podniky a dalšími výzkumnými institucemi na české straně.

Začátek akademického roku patří již tradičně významným vládním oceněním. Rada zvolila letošního kandidáta Národní ceny vlády Česká hlava pro rok 2019. Je jím egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Návrh na udělení ocenění bude následně předložen k projednání vládě.

Premiér Andrej Babiš sdělil členům RVVI své rozhodnutí udělit opět Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Prestižní ocenění získá v letošním roce známý botanik a publicista Václav Větvička, který působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a je autorem řady odborných i popularizačních publikací.

Na jednáních RVVI je již pravidelným bodem hodnocení podle Metodiky 2017+. V červenci schválila vláda materiál Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. Zveřejněny jsou bibliometrické zprávy o výkonnosti vědeckých pracovišť v rámci druhého roku implementace, vylepšené o další parametry. „Nic nebrání tomu, aby bylo v roce 2020 spuštěno hodnocení v plném rozsahu. Ukáže mimo jiné, jak si výzkumné organizace vedou v procesních záležitostech výchovy mladých talentů, jak se srovnávají se zahraničím atd., což český systém bezpochyby změní,“ dodává k náběhu nového hodnocení výzkumu I. místopředseda Rady Petr Dvořák.

 

Autor: Vědvýzkum.cz (SA)

Zdroj: Úřad vlády ČR