facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI: Nový návrh ministerstva financí ohrožuje systém VaV

27. 5. 2017
RVVI: Nový návrh ministerstva financí ohrožuje systém VaV

Na 326. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo v pátek 26. května, proběhla intenzívní debata nad výsledkem jednání vlády o rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2018. RVVI po několikaměsíčních jednáních s rezorty a dalšími poskytovateli schválila na dubnovém zasedání konečný návrh výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací (SR na VaVaI) na rok 2018 s plánem střednědobých výdajů na další dva roky. Materiál vládě předložil místopředseda pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který zároveň předsedá RVVI.

Vláda na svém zasedání 22. května 2017 schválila výdaje SR na VaVaI pro rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020. Oproti návrhu RVVI zde došlo ke snížení celkových výdajů v letech 2018-2020 o 1,53 mld. Kč. Po schválení návrhu rozpočtu vládou ovšem Ministerstvo financí (MF) tento krok později zpochybnilo předložením vlastního návrhu.

Usnesení z 326. zasedání RVVI k tomuto bodu uvádíme v plném znění:

Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024
Rada
1. bere na vědomí limity výdajů na VaVaI schválené usnesením vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385,
2. projednala negativní dopady snížení původního návrhu výdajů Rady oproti usnesení vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385 na roky 2018, 2019 a 2020,
3. nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí ze dne 22. 5. 2017, který o nerespektuje vládou dříve schválené střednědobé výhledy a usnesení vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385, což mimo jiné znamená ohrožení funkčnosti a důvěryhodnosti systému VaVaI v České republice, včetně mezinárodních závazků a spolupráce ve VaVaI, o ohrožuje dlouhodobou konkurenceschopnost ekonomiky České republiky,
4. nesouhlasí s případným zásahem Ministerstva financí do rozdělení finančních prostředků na VaVaI do jednotlivých rozpočtových kapitol,
5. upozorňuje na:
o negativní dopady skutečnosti, že Ministerstvo financí předložilo dne 22. 5. 2017 do připomínkového řízení návrh rozpočtu, který je v rozporu s usnesením vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385,
o ohrožení probíhajícího procesu kvalitativní změny hodnocení a financování VaVaI v České republice podporujícího excelentní výzkum,
6. varuje:
o před ohrožením rozvoje špičkového výzkumu v České republice,
o před ohrožením a snížením efektivity aplikovaného výzkumu a spolupráce veřejného výzkumného sektoru s podnikovou sférou,
o před ohrožením implementace Metodiky hodnocení 2017+, která byla schválena usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107,
7. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby v souladu s usnesením vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385 bod II. 2. a) předložil Ministerstvu financí upravenou část III materiálu č. 471/17 do1.6. 2017.


Provede
Sekce VVI.

Autor: Úřad vlády, sekce VVI

Zdroj: www.vyzkum.cz