facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Spolupráce Visegrádské skupiny v oblasti výzkumu a inovací

29. 3. 2017
Spolupráce Visegrádské skupiny v oblasti výzkumu a inovací

Předsedové vlád Visegrádské skupiny se dne 28. března 2017 sešli ve Varšavě. Podepsali společné prohlášení ohledně vzájemné spolupráce zemí v oblasti inovací a digitální agendy.

Předsedové vlád v prohlášení zdůraznili nezbytnost usilování o udržitelný rozvoj pomocí rozvoje spolupráce na poli modernizace národního hospodářství zemí V4, s ohledem na podnikání, výzkum a inovace, digitální agendu, realizaci strategie Evropa 2020, zakládání institucí odolných vůči politické a ekonomické krizi, zajištění bezpečnosti a přiměřené životní úrovně.

Poukázali také na potřebu usilovat o vytvoření vyspělého a propojeného jednotného digitálního trhu v Evropě, na němž bude zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb, osobních dat a kapitálu, na který budou mít jednotlivci a podniky souvislý přístup, budou moci provádět online činnosti v podmínkách spravedlivé soutěže, vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a osobních dat, bez ohledu na národnost nebo místo pobytu.

Na setkání v Polsku přijali premiéři Varšavskou deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu, inovací a digitální agendy, která má napomoci tomu, aby Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko utvořily atraktivní region pro výzkumníky i startupy.

 

Zdroj: Úřad vlády