facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Statistiky výzkumu a vývoje za rok 2016 III.: Patenty a inovace

30. 11. 2017
Statistiky výzkumu a vývoje za rok 2016 III.: Patenty a inovace

Český statistický úřad vydal novou Statistickou ročenku České republiky 2017. Celou obsáhlou kapitolu věnuje oblasti vědy, výzkumu a inovací. Z celkového počtu 6 742 patentů udělených v České republice za rok 2016, jich bylo pouze 675 přihlášeno z ČR. V intenzitě inovací v podnicích je Česká republika pod průměrem EU.

Počet patentů udělených v České republice za rok 2016 dosáhl počtu 6 742, což zahrnuje jak patenty udělené národní cestou (781) tak evropské patenty validované pro Českou republiku (5 961). To je téměř o 1200 patentů více než předchozí rok. Rozdíl je tvořen především zvýšením počtů evropských patentů validovaných pro ČR. Poskytovatelů patentových licencí bylo v roce 2016 72, z toho 19 s novou licencí.

Z celkového počtu 6 742 patentů jich z České republiky bylo přihlášeno 675. To představuje oproti předchozímu roku mírné navýšení, protože v roce 2015 jich bylo zaregistrováno 605. V roce 2017 více než polovina patentů (358) vzešla z podnikatelského sektoru. Z vysokoškolského sektoru jich vzniklo 228, z vládního sektoru (který zahrnuje i Akademii věd) jich bylo 60. Dvacet sedm patentů získaly i soukromé osoby. Valná většina zahraničních přihlašovatelů, kteří tvoří zbylý počet registrovaných patentů, pochází ze zemí Evropské unie (celkem 3 924 patentů). Z nich má největší podíl Německo (1 748). Dalšími významnými zahraničními přihlašovateli jsou Spojené státy, které získaly 972 patentů a Švýcarsko (428 patentů).

V letech 2012 až 2014 podle posledního statistického šetření o inovacích v zemích Evropské unie inovovalo v České republice své produkty, procesy, marketingové či organizační metody 42 % podniků. Oproti období let 2010 až 2012 jde o pokles inovační aktivity podniků o téměř 2 %. Největší počet firem inovoval v letech 2006 až 2008 a od té doby celková inovační aktivita mírně klesá.

Podle analýzy Českého statistického úřadu ovlivňuje vlastnictví podniku a jeho velikost intenzitu inovačních aktivit. Nejintenzivněji inovují velké podniky – v letech 2012 až 2014 z nich v ČR inovovalo až 77,2 %. Podíl inovujících podniků střední kategorie byl menší než u velkých podniků, pouze 59,1 %. Podobně i malé podniky inovovaly méně než středně velké podniky a to až o 18 %. Česká republika je v celkové intenzitě inovací v podnicích pod průměrem Evropské unie.

O vzdělání, zaměstnancích a platech ve VaV jsme psali zde. O počtech pracovníků a investovaných prostředcích z hlediska jednotlivých vědních oborů si můžete přečíst zde.

V rámci Statistické ročenky 2017 je vědě, výzkumu a inovacím je věnována kapitola 23.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ČSÚ (12)