facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda a technologie pro společnost

15. 12. 2017
Věda a technologie pro společnost

Jak získávat kvalitní a spolehlivé informace o současném komplexním světě a na nich stavět strategické rozhodování při tvorbě politiky výzkumu a vývoje? Na to se snaží odpovědět projekt VATES, který realizuje Technologické centrum AV ČR (TC AV).

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se na Technologickém centru Akademie věd ČR v pražské Podbabě uskutečnil seminář k projektu VATES – Věda a technologie pro společnost. Jeho cílem je přispět ke zvýšení kvality strategického rozhodování ve výzkumu, které je klíčové pro efektivní řízení výzkumné politiky na národní, regionální i institucionální úrovni.

Seminář identifikoval hlavní výzvy pro strategické rozhodování v současné době - především potřebu lépe porozumět komplexním systémům, které nás obklopují, umožnit pružně, rychle a systémově reagovat na nové požadavky, zohlednit potřeby různých aktérů a také posílit kolektivní inteligenci.

Manažer projektu Michal Pazour a jeho kolegové představili svou činnost na projektu, který TC AV realizuje již od roku 2015. Prezentovali dostupné zdroje dat a možnosti jejich využití k efektivnímu rozhodování, či metodu foresightu, který má sloužit k tvorbě a implementaci strategií nejen v oblasti VaVaI.

Vladislav Čadil představil vybrané výsledky evaluace některých projektů VaVaI, kterými se pracovníci TC AV zabývají. Data například ukázala, že téměř všechny firmy, které v ČR provádějí výzkum a vývoj, čerpaly nějakou veřejnou podporu na tyto činnosti. Celou polovinu z této veřejné podpory však získalo pouhých 114 z více než dvou tisíc těchto podniků. Navíc se ukazuje, že veřejnou podporu opakovaně čerpají především ty subjekty, které ji čerpaly již v minulosti.

Technologické centrum AV ČR se prostřednictvím svých výstupů snaží rozšiřovat znalostní základnu pro rozhodování ve výzkumu a vývoji. Za tímto účelem začalo publikovat například tzv. Policy briefs – stručné analýzy a návrhy řešení konkrétních problémů či vizualizovaná data, která naleznete na specializovaném webu Strategické studie. Řadu výstupů a komentářů z Technologického centra AV ČR naleznete také ve specializované rubrice na našem portále.

Archiv TC AV ČR

Zdroj: Archiv TC AV ČR 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)