facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Eva Janouškovcová: Spin-off platforma propojuje akademické a byznys prostředí

17. 11. 2021
Eva Janouškovcová: Spin-off platforma propojuje akademické a byznys prostředí

Podporu spin-off společností a koordinaci v rámci nově založené platformy zajišťuje univerzitní Centrum pro transfer technologií. Jeho ředitelka Eva Janouškovcová chce jejím prostřednictvím posílit využití podnikatelského potenciálu, který nabízí akademický výzkum Masarykovy univerzity.

Eva Janouškovcová

Čím je nová Spin-off platforma pro Masarykovu univerzitu?

Stručně lze shrnout, že Masarykova univerzita si od nové Spin-off platformy slibuje hlubší a otevřenější spolupráci s firmami, které rozvíjejí výsledky univerzitního výzkumu. Má sloužit jako kontaktní a komunikační prostředí, díky kterému se propojí stávající univerzitní spin-off společnosti s univerzitou samotnou. Současně by to také mělo být prostředí, které bude stimulovat vznik spin-off společností nových, a to mnoha cestami.

Má tedy dát možnost prorazit s akademickým výzkumem v komerčním světě podnikání?

Dalo by se to tak říct. Spin-off platforma Masarykovy univerzity má být jasnou vizitkou, že naše univerzita nejen podporuje, ale reálně propojuje akademické a byznys prostředí, nebojí se realizovat kroky, které mohou posunout výsledky výzkumu do praxe, a že to dělá smysluplně.

Jak vznikne členství v platformě?

Členství v platformě je dobrovolné a vzniká automaticky. Vzniká jak existujícím spin-off společnostem, tak každé nově založené.

Jaké jsou cíle Spin-off platformy?

S podporou Jihomoravského kraje, inovační agentury JIC i již existujících firem chce univerzita vznikem platformy posílit využití podnikatelského potenciálu, který akademický výzkum nabízí. Platforma by měla nabídnout větší prostor pro spoluprácei ve výzkumu, vzdělávání či podpoře podnikavosti, sdílení kapacit i efektivnější využívání služeb na straně univerzity i firem. Chceme tak umožnit více setkávání, více sdílení zkušeností, větší propagaci, informování o dění nebo například využívání služeb a možností na obou stranách.

Kdy padlo rozhodnutí Spin-off platformu založit?

Myšlenka oficiálního zaštítění a sjednocení spin-offů Masarykovy univerzity není nová, objevovala se už historicky, když u nás vznikaly první spin-off společnosti. Se zvyšujícím se počtem našich univerzitních spin-offů, jejich odlišnými potřebami a očekáváními směrem k univerzitě, ale také proto, že jsme podobné organizační zaštítění na obdobných univerzitách nenalezli, jsme se rozhodli pro vznik oficiální platformy. Přináší nám jednodušší a přátelštější nastavení podmínek spolupráce s našimi spin-offy, lepší vnímání těchto firem samotnou univerzitou a zajímavější příležitosti pro spolupráce jako takové. Ano, přiznávám, že před přibližně dvěma lety jsem to byla já, kdo v rámci dalšího rozvoje transferu technologií na Masarykově univerzitě tuto myšlenku do strategického záměru Masarykovy univerzity včlenil. A jsem tomu ráda. Jde o první podobnou platformu v České republice a těšíme se na její fungování.

Kolik měsíců či let trvalo, než se platformu podařilo zrealizovat?

Jak jsem již uvedla, myšlenka je stará mnoho let, intenzivně jsme se vzniku platformy věnovali přibližně rok, kdy proběhla setkání a cílené rozhovory téměř se všemi našimi spin-off společnostmi a byly pečlivě zmapovány jejich zájmy, potřeby či očekávání. Současně vznikl vnitřní předpis k fungování platformy a započala jednání s jednotlivými fakultami a dalšími univerzitními pracovišti ohledně zapojení, možné spolupráce, nabídky či sdílení služeb. Ještě nemáme zdaleka vše dokončeno, ale pro rozběh a zahájení činnosti jsme postavili pevné základy.

Kdo Spin-off platformu podporuje?

Nejen univerzita samotná. Činnost je v gesci Centra pro transfer technologií, dozorovaná Radou pro transfer technologií a komerční spolupráci MU, ale klíčová je viditelná podpora Jihomoravského kraje a dalších důležitých hybatelů v oblasti inovací a snahy o praktické využití poznatků vědy v běžném životě. Těmi jsou například Jihomoravské inovační centrum nebo agentura CzechInvest. Vznik Spin-off platformy naplňuje strategický záměr Masarykovy univerzity v oblasti podpory společenské relevance výzkumu, transferu technologií a znalostí a obecně spolupráce s aplikační sférou. Podpora spin-off společností je pak prioritou Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

Kolik spin-off společností je již s MU spojeno?

MU stála u zrodu devatenácti spin-offů, z nichž aktivních je dnes čtrnáct.

Můžete připomenout nějaké vědce úspěšné ve spin-off společnostech Masarykovy univerzity?

Jen namátkou to jsou Jiří Damborský, Zbyněk Prokop, Julie Dobrovolná, Vítězslav Bryja, Kamil Paruch, Šárka Pospíšilová, Mirko Černák, Pavel Sťahel, Dušan Kováčik, Petr Brabec, Daniel Schwarz, Ondřej Mulíček.

Jaké fakulty MU mají největší potenciál založit spin-off společnost nebo spolupracovat?

Neřekla bych, že je někde větší či menší potenciál, pouze se někde už lépe podařilo definovat, co všechno by mohlo být předmětem vlastního podnikatelského záměru, respektive činností firmy, která by mohla dále posouvat výsledky výzkumu. Zatímco vznikají spin-offy například v prostředí přírodovědecké fakulty, určitě je spousta potenciálu na fakultách humanitních. Vlastní kapitolou je fakulta informatiky, kde je potenciál obrovský, ale aktuálně pracujeme na tom, aby zakládání spin-offů dávalo i samotným studentům či dalším aktérům smysl. Jsem přesvědčena, že potenciál přináší každá fakulta. Pouze je třeba pečlivě zvážit, zda je forma spin-off společnosti tou vhodnou, chtěnou a správnou volbou pro rozvoj předmětných výsledků vědy a výzkumu.

V čem vědcům na Masarykově univerzitě ještě Centrum pro transfer technologií pomáhá?

Na univerzitě vznikají tisíce skvělých nápadů. Posláním Centra pro transfer technologií MU je pomáhat jim překročit hranice univerzity a přenášet vědění a technologie do praxe. Ale i další aktivity našeho centra mohou být mnoha vědcům třeba i bližší, škála našich služeb pro vědce, ale i pro firmy je opravdu široká.

 

Autor: Ondřej Franek

Foto: Martin Indruch

Rozhovor vyšel v aktuálním vydání Magazínu M, který vydává Masarykova univerzita.