facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Josef Šivic: Chceme navázat spolupráci s firmami

10. 6. 2021
Josef Šivic: Chceme navázat spolupráci s firmami

Šedesát tisíc eur – tedy půl druhého milionu korun – na vývoj aplikací a služeb založených na umělé inteligenci. Tuto poměrně významnou částku nabízí netradičně evropští vědci start-upům a malým a středním firmám. Svoje projekty mohou inovační firmy předkládat do konce června.

Vybráno bude celkem šestnáct společností, které pak budou mít šest měsíců na vývoj svých produktů. O detailech výzvy v krátkém rozhovoru mluví expert na počítačové vidění, Josef Šivic z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), který se podílel na formulaci této grantové výzvy a zároveň usedne do komise, která vybere nejúspěšnější adepty.

FOTO ČVUT CIIRC 1

Co vedlo evropské vědce k vypsání takového open callu?

Naše motivace byla už od samého začátku zformulovaná v projektu ELISE, který je financován z programu EU Horizont 2020 a z jehož prostředků je open call hrazený. Chceme navázat spolupráci s firmami a zapojit je do naší sítě výzkumných center excelence pro umělou inteligenci. Ta čítá celkem 23 vědeckých partnerů z 11 evropských zemí. Komunita je ale mnohem rozsáhlejší, úzce spolupracujeme s celoevropskou iniciativou pro strojové učení ELLIS. Dalším efektem bude rozšíření technik strojového učení mezi firmami.

Jak toho chcete dosáhnout?

Zvolili jsme ne zcela obvyklý postup – firma by měla mít svého „vědeckého mentora“, který je tam hlavně od toho, aby pomohl firmě zorientovat se v možných řešeních, poskytnout informace o tom, co je pro její problém relevantní. Měl by to být někdo, kdo je napojený na výzkum v dané oblasti, ale nemusí být nezbytně nutně členem ELISE nebo ELLIS. Je nám jasné, že postupů založených na strojovém učení je celá řada. Vše se v poslední době rychle vyvíjí. Firma vědce může oslovit napřímo – pokud bude chtít firmu podpořit a věnovat čas spolupráci, tak to samo vypovídá o potenciálu jejího plánu.

FOTO ČVUT CIIRC 2Jak je grant nastavený?

Firma získá nemalé prostředky – paušálně 60 000 EUR – na dobu šesti měsíců. Mají jí pomoci rozvinout inovační potenciál konkrétního nápadu či zlepšení. Za půl roku se nedá přijít s úplně něčím novým. Cílem je spíš pomoci firmám dostat do již připraveného řešení prvky strojového učení. Třeba na datech, která už mají k dispozici. Současně oněch šest měsíců je dobrá doba na vzájemné seznámení se pro další, v ideálním případě dlouhodobější, spolupráci.

Jaké firmy či projekty očekáváte, že se přihlásí?

Typicky se bude jednat o malé či střední podniky, ale i začínající start-upy, které mají svůj business plán a řeší, jakým způsobem využijí strojové učení tak, aby přinesly nějakou další hodnotu svým zákazníkům a posílily konkurenceschopnost svojí technologie. Třeba firma, která bude chtít použít strojové učení v softwaru pro lékařská zobrazovací zařízení – a pomoci třeba radiologům při „čtení“ lékařských snímků plic. Nebo společnost, která uvažuje o použití neuronových sítí pro predikci toxicity u hodnocení chemických sloučenin. Vhodné nápady očekáváme z průmyslu i mimo něj. Paradoxně se ukazuje, že pandemie nastartovala řadu inovačních aktivit. České firmy mají v tomto směru stejné šance jako ostatní.

 

Projekty je možné podávat do poledne dne 1. července 2021 přes tento odkaz.

Jak žádost o dotaci připravit tak, aby bylo možné tyto prostředky získat, poradí experti firmám na webináři, který se koná 16. června 2021 od 12.00 do 12.45 hodin. Registrace je možná zde.

 

Zdroj: CIIRC ČVUT

redakčně upraveno


ELISE: European Learning and Intelligent Systems Excellence (Evropská excelence v oblasti strojového učení a inteligentních systémů) je tříletý projekt financovaný v rámci programu EU Horizont 2020, který od září 2020 spojuje význačné evropské instituce v oblastech strojového učení a je úzce propojen se sítí center excelence ELLIS. Vedle aktivit zaměřených na Phd studenty a vědce podporuje ELISE také integraci technologií strojového učení ze strany malých a středních podniků. Více informací najdete zde.

ELLIS: The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (Evropská laboratoř pro strojové učení a inteligentní systémy) je celoevropská vědecká organizace zaměřená na výzkum a rozvoj umělé inteligence založené na metodách strojového učení jako jsou např. hluboké neuronové sítě umožňující počítačům učit se z dat a zkušeností. Tvoří ji síť 30 výzkumných organizací ve 14 evropských zemích. Pracoviště ELLIS na CIIRC ČVUT (ELLIS Unit Prague) bylo zřízené mezi prvními již na konci roku 2019 a sdružuje několik předních vědců a jejich týmů se společným cílem řešit klíčové vědecké problémy v oblasti umělé inteligence a vytvářet inovace s pozitivním dopadem na ekonomiku a společnost. Více na zdezde.