facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Martin Víta: Mluvíme o potřebě přitáhnout zahraniční pracovníky, ale nabídka pozic je jen v češtině

5. 9. 2017
Martin Víta: Mluvíme o potřebě přitáhnout zahraniční pracovníky, ale nabídka pozic je jen v češtině

Se zakladatelem pracovního portálu ResearchJobs.cz Martinem Vítou jsme si povídali o pracovním trhu ve výzkumu a vývoji, jeho zkušenostech z prvního roku provozu i dalších plánech do budoucna.

Vědavýzkum.cz: Martine, jaké hlavní trendy nebo tendence se ukázaly v průběhu prvních měsíců provozu portálu Researchjobs.cz?

Rok provozu je podle mého soudu stále ještě krátká doba na analýzu nějakých trendů. Zatím si netroufám vytvářet nějaké hypotézy o tom, jak se trh práce ve VaVaI (tedy v našem případě na veřejných VŠ a na v.v.i.) – dá-li se to tak vůbec říci – vyvíjí. Ale osobně se na dobu, až to bude dávat smysl, docela těším. Každopádně (meta)data nám jaksi přirozeně vznikají a fantazii se meze nekladou. Za čas možná dojde i na takové věci, jako je zkoumání jazyka těchto inzerátů z hlediska genderové neutrality atp.

Mimochodem, „kompatibilita“ s RIVem a CEPem pro účely různých analýz byl důvod, proč jsme hned od začátku začali používat číselníky RVVI/vyzkum.cz, přestože tyto číselníky jsou z mnoha důvodů k tomuto účelu ne úplně praktické.

Vědavýzkum.cz: Z čeho jsi byl nejvíce překvapen?

Možná to bude překvapivé, ale žádná velká překvapení se z mého pohledu nekonala, spíše jsme dospívali k drobným, možná zajímavým zjištěním – můžu jich bez ladu a skladu pár jmenovat, jak mi přicházejí na mysl: podíl nabídek pozic, které jsou zjevně šity na míru konkrétním lidem, se zdá být relativně malý. V oblasti lékařských věd je velké množství nabídek na částečný úvazek. Nemalé množství v.v.i. a veřejných VŠ kariérní stránky příliš neudržuje, občas není úplně synchronizovaná nabídka na stránkách zastřešující instituce (univerzita/rektorát) a na stránkách jednotlivých fakult. Zdá se také, že počet aktivních inzerátů na v.v.i. a veřejných vysokých školách příliš nepodléhá sezonním výkyvům. A takhle bych mohl podívat dál a dál…

Ale narazil jsem, když použiju termín z data miningu, na jeden outlier – na jednu českou univerzitu, která za posledních dvanáct měsíců na svých stránkách zveřejnila výběrová řízení na pozice, jejichž počet lehce přesáhl desítku, zatímco u ostatních univerzit obdobné velikosti jsme typicky na mnoha desítkách. Nejspíš bývají nabídky vyvěšené na nějaké nástěnce...

Vědavýzkum.cz: Dá se říci, o jaké obory je nejvíce zájem z hlediska nabídek a také z hlediska zájmu nebo přečtení?

Na našem webu jsou tradičně – dá-li se při dvanácti měsících provozování hovořit o tradici – hojně zastoupeny biovědy, z nichž vede obor EB – Genetika a molekulární biologie, přičemž nemalý podíl na tom má několik málo velkých infrastruktur. I na straně poptávky se jedná o zásadní segment. Poměrně velkou návštěvnost zaznamenávají také inzeráty z oblasti společenských věd. 

Očekával bych ale třeba, že v době rozmachu Průmyslu 4.0 bude velká poptávka po akademických pracovnících v oblasti J – Průmysl, ale tato oblast (zatím) nikterak nevybočuje.

Vědavýzkum.cz: Které instituce se Ti zdají nejvíce mezinárodní – tj. inzeráty v angličtině atd.?

Jednoznačně některé velké infrastruktury jako CEITEC, BIOCEV, ELI-Beamlines, ale také třeba Matematicko-fyzikální fakulta UK a některé fakulty Masarykovy univerzity či VUT v Brně. Z pohledu na kariérní stránky jsem v tomto kontextu často zklamán: sice se každou chvíli mluví o potřebě přitáhnout akademické pracovníky ze zahraničí, ale žádný reálný odraz, byť jen na webu, to nemá. Prostě nabídka pozice je jen v češtině. Ale je to v jistém smyslu pochopitelné – neříkám, že správné.

Abychom to usadili do nějakých měřítek: typicky bývá otevřených (na v.v.i. a veřejných VŠ) tak kolem 200 pozic, z čehož asi tak třetina má anglickou paralelu (nebou jsou jen v angličtině). Ale naprostá většina těchto nabídek pochází z několika málo pracovišť.

Vědavýzkum.cz: Jaké jsou plány do nejbližší budoucnosti?

Pokud bych měl odpovědět jedním slovem, tak pestré. Plánujeme v horizontu pár dní (konečně!) spustit klon www.researchjobs.cz, na kterém se budou soustřeďovat nabídky práce ve VaVaI v ČR, které jsou napsány v AJ. Nyní, je-li na výběr pozice v češtině a angličtině, preferujeme ze dvojice „ČJ-AJ“ pro researchjobs.cz tu první variantu, na připravovaném portálu budeme vyvěšovat pouze ty v AJ. Ten bude zaměřen v podstatě výlučně na zahraničí klientelu.

Dále se chystáme přeměnit sekci Rozhovory na sekci, kde se budou míchat rozhovory a ankety s klíčovými lidmi VaVaI na palčivá současná témata. Zatím jen prozradím, že první otázka se bude týkat aktuálního tématu finančního odměňování doktorandů.

Plánů je samozřejmě více, ale budeme je prezentovat v momentě, až nazraje čas.

Budeme také posilovat kontakty s příslušnými odděleními VŠ. Mimochodem, tím, jak monitorujeme pravidelně změny na kariérních stránkách, úředních deskách fakult atp., můžeme ledacos kontrolovat, a tak upozorňujeme zadavatele inzerátů na weby VŠ na různé překlepy, chyby aj.

A také se chystáme připravit reporty pro Vědavýzkum.cz, abychom položili nějaká tvrdší data pod další články či rozhovory.

 

Vědavýzkum.cz: Díky za rozhovor.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)