facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rozhovor s Martinem Fuskem o konferenci BioSpot

7. 3. 2017
Rozhovor s Martinem Fuskem o konferenci BioSpot

S Martinem Fuskem, odpovědným za proces transferu technologií v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, jsme si krátce povídali o letošní konferenci Biospot, která se konala 1. března v pražském Centru současného umění DOX.

Koho si můžeme za akcí BioSpot představit?

Hlavními organizátorem je klastr MedChemBio, Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) a infrastruktura pro translační medicínu EATRIS. Osobnostně za vznikem této platformy stojí pan docent Marián Hajdúch z ÚMTM v úzké spolupráci se mnou a dalšími spolupracovníky z obou ústavů (Linda Lososová, Jaromír Zahrádka, Peter Vaněk) i z investičního prostředí (Dr. Michal Votruba, Gradus/RSJ).

Jak byste zhodnotil letošní druhý ročník konference? V čem byl její hlavní přínos?

Před tím něž odpovím, pokusím se krátce shrnout, na co je konference BioSpot zaměřena. Hlavním cílem je rozvíjet prostředí vzniku inovativních firem vycházejících z českých vědeckých institucí v oblasti biologie, chemie a medicíny tedy v oblasti, která se často zkracuje jako „Biomedicína“ nebo „LifeSci“. Konference je místem setkávání vědecké komunity na straně jedné a zástupců komerční sféry na straně druhé. Protože se jedná o dva světy, které často hovoří, obrazně řečeno, jinou řečí, ambicí organizátorů je také zprostředkovávat dialog.

Tedy meřítkem úspěchu jsou: počet prezentovaných vědeckých projektů, jejich kvalita a připravenost pro komerční dialog, počet komerčních subjektů, které mají o tyto prezentace zájem, a kvalita diskuze. Ve všech těchto aspektech došlo mezi prvním a druhým ročníkem k výraznému růstu.

Konference je specializovaná na určitá odvětví vědy a průmyslu a podle mých informací v tomto rozsahu není v České republice organizována. Hlavním přínosem je tedy podpora vzniku inovativních malých firem, které by využívaly potenciálu českých vědeckých pracovišť.

Kolik se sešlo letos aktivních (prezentujících) účastníků a jaké měli publikum?

Letos bylo prezentováno 17 technologií formou ústních a plakátových sdělení. Celkový počet účastníků byl 69 s tím, že letos bylo více účastníků z komerčních firem než prezentujících. Jako vloni se jednalo především o zástupce biomedicínských společností.

Kteří zástupci ze strany investorů se konference zúčastnili?

Mezi hlavními bych jmenoval zástupce největší farmaceutické společnosti Johnson &Johnson a zástupce společnosti Merck. Z lokálních investorů bych jmenoval například zástupce společnosti RSJ Investments, nebo fondu J&T Ventures. Vedle toho byla přítomna celá řada dalších potenciálních komerčních partnerů, více informací je v tomto směru k dispozici na webové stránce www.biospot.eu.

Má již konference nějaké reálné dopady? Jaké spolupráce se podařilo uzavřít?

Prvním dopadem je to, že se učíme jak s našimi komerčními partnery hovořit. A to se zjevně podařilo. Podle informací, které jsem získal, byly na konferenci započaty rozhovory o spolupráci v souvislosti s více než polovinou prezentovaných technologií. Mohu osobně říci, že za Ústav organické chemie a biochemie byly následně zahájeny hovory o dvou technologiích. Na předchozím ročníku byla licencovaná jedna technologie z Ústavu molekulární a translační medicíny a investoři v letošním roce rovněž projevili zájem o jednu bioinformatickou technologii z tohoto pracoviště.

Co chystáte na příští ročník za změny? Jaké jsou vaše aktuální cíle?

Zatím je asi příliš brzy na definici změn. Nicméně asi zkrátíme ústní prezentace, zvýšíme jejich počet a zároveň dáme více místa networkingu a neformálním diskuzím. Ale to je ještě na další optimalizaci, kterou musíme mezi sebou prodiskutovat.

Mezi hlavní cíle pro příští roky patří nejen přilákání většího počtu zahraničních firem a investorů, ale také probuzení většího zájmu o tuto oblast ze strany investorů domácích. S ohledem na loňský a letošní ročník je zřejmé, že kvalitních projektů v této oblasti je v ČR dostatek a jejich prezentace směrem k investorům a firmám se neustále zlepšuje.

Děkujeme za rozhovor a držíme dalšímu ročníku konference BioSpot palce.

Za portál Vědavýzkum.cz se ptal Jiří Stanzel.

 MFMartin Fusek se posledních osm let věnuje problematice transferu technologií v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Je absolventem VŠCHT Praha v oboru organické chemie, Ph. D. získal na AV ČR v oboru biochemie. Během své vědecké kariéry pracoval čtyři roky jako postdoktorand v USA a SRN. Je profesorem biochemie na VŠCHT Praha, kde přednáší kurzy klinické biochemie a bioléčiv. Řadu let se zabýval základním výzkumem, v roce 1995 přešel do komerční sféry. Od roku 2007 je vedoucím procesu transferu technologií na ÚOCHB a od roku 2012 zástupcem ředitele pro strategický rozvoj.