facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Inkubátor i&i Prague podpoří metodu včasného rozpoznání rakoviny slinivky z Univerzity Pardubice

21. 12. 2018
Inkubátor i&i Prague podpoří metodu včasného rozpoznání rakoviny slinivky z Univerzity Pardubice

Díky nové diagnostické metodě z Univerzity Pardubice mohou pacienti s rakovinou slinivky břišní na celém světě získat větší šanci na včasné zachycení nemoci a lepší prognózu její léčby. Český biotechnologický inkubátor i&i Prague poskytl vědeckému týmu první investici na rozvoj projektu s cílem uvedení produktu na trh do několika let.

Rakovina slinivky patří k nejnebezpečnějším a nejagresivnějším typům nádorů. Podle posledních dat představuje dvanácté nejčastěji se vyskytující zhoubné onemocnění na světě. A Česká republika bohužel celosvětové statistiky potvrzuje. Vědecké týmy po celém světě proto hledají cesty, jak rakovinu co nejdříve odhalit.

Mezi takové se řadí i tým profesora Michala Holčapka z pardubické univerzity: „Podařilo se nám vypracovat nové metody pro lipidomickou analýzu tělních tekutin, převážně krve, které umožňují rozlišit pacienty s několika druhy nádorových onemocnění od zdravých dobrovolníků. V současnosti pracujeme právě s daty k rakovině slinivky, kde je včasná diagnóza v operabilních stadiích jedinou šancí na přežití,” přibližuje cíl projektu Holčapek.Laboratoře

V roce 2013 získal za práci na metodě grant Evropské výzkumné rady (ERC). Financování rozvoje metody bylo však nakonec zajištěno na národní úrovni ministerstvem školství. Uzavření memoranda s i&i Prague představuje pro Univerzitu Pardubice další klíčový strategický krok směrem k uvedení diagnostiky na světový trh.

Společnost i&i Prague v první fázi investovala do projektu 500 tisíc korun. Ty by měly zajistit přípravu byznys plánu a potřebné další analýzy pro ověření komerčního potenciálu metody. „Pokud se potvrdí její potenciál, jsme připraveni do projektu v rámci Inkubačního programu investovat až 5 milionů korun,” říká Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Prague a současně dodává: „V další fázi by pak metoda byla k dispozici pro pacienty, to očekáváme nejdříve za tři roky. Metodika je ale funkční už nyní.” Kromě diagnostiky rakoviny pankreasu může Holčapkova metoda sloužit jako vysoce citlivý a specifický nástroj pro včasnou detekci a screening i dalších druhů onkologických indikací.

„Pro první stadium rakoviny dosahuje naše metoda přesnosti více než 90 %. Pro srovnání například nový test CancerSeek se podle výsledků publikovaných v časopisu Science dostal pouze na 43 %, což pro praktické využití při screeningu nestačí. Vysoká přesnost metody pro raná stadia rakoviny je klíčovým parametrem. Včasný záchyt onkologických onemocnění má zásadní význam pro zlepšení prognózy pacientů a zvýšení jejich šance na přežití,” dodává k potenciálu projektu Michal Holčapek.

Biotechnologický inkubátor i&i Prague byl založen na konci roku 2017 na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho cílem je pomáhat akademickým ústavům a vysokým školám identifikovat, chránit a nalézt komerčního partnera pro výsledky a objevy, které mají největší komerční potenciál. Podporuje projekty vědců a výzkumníků zaměřené na technologie v medicíně, biotechnologii, diagnostice a vývoji léčiv. Stará se o byznysovou část projektů, vede a plánuje jejich obchodní směřování, hledá partnery a stará se technologický marketing.

Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: i&i Prague