facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový portál transferu znalostí AV ČR a databáze technologií

3. 3. 2021
Nový portál transferu znalostí AV ČR a databáze technologií

Další kamínek do mozaiky možností prezentace výsledků výzkumu z prostředí Akademie věd představilo koncem února Centrum transferu technologií AV ČR. Celoakademický Portál transferu znalostí má za cíl stát se komplexní komunikační platformou pro podporu a rozvoj TZT. Jednoduše řečeno ukázat, co se děje (nejen) v oblasti transferu na AV ČR.

Portál AV ČR

Databáze technologií a přístrojů je výkladní skříní výsledků výzkumu vhodných pro komercializaci a transfer v různé fázi technologické připravenosti (TRL). Seznamuje s nabídkou zařízení a přístrojů vhodných pro využití subjekty z komerční či nekomerční sféry. Výsledky i přístroje jsou popsány formou strukturovaných produktových listů tak, aby splňovaly požadavky na prezentaci informací širším zájmovým skupinám, jako jsou investoři, zástupci byznysu i oborových organizací. V databázi je možné výsledky filtrovat podle různých kritérií, např. oborového rejstříku. 

Nový portál s databází je především silným komunikačním nástrojem propojujícím všechna pracoviště Akademie. Databáze pomůže ústavům, pro které je transfer znalostí zatím více či méně tvrdým oříškem, lépe se v problematice orientovat a využívat zkušenosti a poznatky ostatních. V tom je celý portál v rámci AV ČR unikátní, doposud jsme takový nástroj neměli a věřím, že transfer znalostí posune víc, než se v tuto chvíli může zdát. Důležitý je i pohled zvenčí, tedy jak přehledně a jednoduše nyní zpřístupňujeme výsledky aplikovatelného výzkumu i zprávy o tom, co se v této oblasti na AV ČR děje, dalším stakeholderům.“ Uvedla ke spuštění portálu a databáze Radka Šmídová, členka realizačního týmu z CETTAV a pokračuje: „V tuto chvíli na obsahu databáze spolupracujeme s 12 ústavy, samozřejmě jsme si s nimi museli leccos vysvětlit. Přes počáteční nedůvěru se nyní ukazuje, že pro vědce je tato forma prezentace výsledků výzkumu na tzv. produktovém listu vlastně zajímavá, a mohou s ní dál samostatně pracovat a jednoduše ji využívat. Teď databázi zpřístupňujeme všem ústavům a jsme připraveni na nárůst počtu vkládaných výsledků. Na zapojení pracovišť budeme dále intenzivně pracovat. Bez nich by celý projekt neměl smysl.“

Již během testování se pracoviště aktivně zapojila do tvorby obsahu databáze s nabídkou výsledků výzkumu a zpracováním podkladů produktových listů. S týmem řešitelů z CETTAV spolupracují především transferoví pracovníci, z nichž většina vloni úspěšně ukončila specializovaný vzdělávací cyklus TZT.

V běhu je i systém odborných workshopů pro editory databáze, respektive transferové pracovníky, který jim nabídne základy tvorby produktových listů a seznámí je s prací v editačním prostředí databáze.

Co nabízí databáze pracovištím?

Především prostor pro prezentaci aplikovatelných výsledků výzkumu a platformu pro navázání kontaktů s komerčním sektorem. Samozřejmostí je i podpora procesu komercializace, konzultace postupu při uplatnění výsledku, marketingové rešerše a poradenství, nabídku služeb zájemci najdou na portálu. V neposlední řadě pak možnost nabídnout nevyužité kapacity přístrojového vybavení v rámci AV ČR i na volném trhu.

Co zde můžete najít:

  • aplikovatelné výsledky výzkumu
  • přehled přístrojů a laboratoří k využití
  • nabídku konzultací a služeb pro vědce i byznys
  • informace z oblasti transferu znalostí

Co je hlavní výhodou nového portálu a databáze? „Pro pracovníky transferu znalostí a technologií je to prostor, kde lze přehledně a srozumitelně prezentovat zajímavé metodiky vhodné pro širší využití. Pro kohokoliv zevnitř Akademie nebo i zvenku představuje tato databáze možnost zorientování se ve zjevně nebo potenciálně užitečných činnostech napříč ústavy a obory. Pro pracovníky z Akademie je to navíc možnost srovnání činností ústavů – co se kde dělá zajímavého a užitečného a co by třeba stálo za úvahu pro prospěšnou spolupráci. Veřejně dostupná databáze tohoto typu snad také může podnítit zájem o spolupráci lidí ze sektorů, se kterými Akademie běžně nespolupracuje a které mohou směrovat výzkum užitečným směrem. Prospěšnost nebo naopak zbytečnost takové databáze ukáže až budoucnost. Vidím zde analogii v základním výzkumu. Buď se prezentované informace ujmou a databáze se bude rozrůstat nebo se vše pokryje vrstvou elektronického prachu. Jsem však optimista.“ Uvedl Michal Filippi ze společnosti GLU.

Dvě databáze jedním klikem

Před spuštěním je propojení databáze se sesterskou databází Transfera.cz, platformy, sdružující transferové aktivity akademických i univerzitních institucí v ČR. Při vkládání technologie do databáze AV je možné produktový list jedním klikem automaticky publikovat v databázi Transfery.

Rychlé a dostupné informace

Hlavním posláním portálu a databáze je snadný online přístup k nabídkám výsledků pracovišť AV ČR. Rychlá dostupnost informací pro externí subjekty. Jednotná prezentace publikovaných výsledků a v neposlední řadě možnost podpory propagace publikovaných výsledků na sociálních sítích.

Portál transferu znalostí pak, jako nadstavbová část, poskytuje prostor pro odborný obsah, umožňuje sdílet aktuality i nabídku odborných, konzultačních a marketingových služeb. Mezi nabízené služby patří posouzení aplikačního potenciálu výsledku s ohledem na jeho typ a zralost, analýzy trhu, potenciálních partnerů či příležitostí, zpracování nabídky pro aplikační sféru v různých formátech a profesní rozvoj transferářů.

 

Zdroj: Akademie věd ČR

redakčně upraveno