facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Spin-off Univerzity Karlovy přináší interaktivní rehabilitační systém

9. 2. 2020
Spin-off Univerzity Karlovy přináší interaktivní rehabilitační systém

Spolupráce odborníků ze Společného pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy spolu s týmem Centra podpory aplikačních výstupů a spin-off firem na 1. LF UK přinesla nové možnosti rehabilitace a distanční péče nejen o pacienty s poruchami rovnováhy.

Spin-off firma Univerzity Karlovy Homebalance s.r.o. založená v roce 2015 nabízí unikátní interaktivní rehabilitační systém, který vznikl díky interdisciplinárnímu týmu Společného pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI v Kladně a 1. lékařské fakulty UK ve spolupráci s dalšími odborníky z oblasti medicíny a fyzhomebalance2ioterapie.

Tento rehabilitační systém, jenž se skládá z tabletu a softwaru pro nacvičování rovnováhy, nalézá uplatnění v mnoha oblastech medicíny. V rehabilitačním lékařství je systém používán v rámci komplexní terapie u pacientů po poškození mozku v akutním, ale také v chronickém stádiu onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení. V pediatrii je využíván zejména u poúrazových stavů nebo u dětské mozkové obrny. U seniorů nachází uplatnění především v prevenci pádů z důvodů poruch rovnováhy. Systém je též možné využít ve fyzioterapii u pacientů po ortopedických operacích a se sníženou pohyblivostí dolních končetin.

V současnosti se pracuje na konceptu distanční terapie, kdy pacient dostane cvičební set k zapůjčení domů. Novost tohoto konceptu spočívá v telerehabilitační péči v domácím prostředí pacienta, která bude eliminovat překážky pro pacienta. Mimo to se pracuje na vývoji vlastní plošiny a také na vylepšení grafické podoby terapeutických her pro zatraktivnění rehabilitace dětským pacientům.

Více informací o projektu a výzkumném pracovišti získáte zdezde.

 

Autor: Aneta Buchtelová

(redakčně upraveno)