facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Stát podepsal investiční smlouvu s GE Aviation

21. 10. 2016
Stát podepsal investiční smlouvu s GE Aviation

Společnost GE v Česku zahájí výrobu do konce roku 2022 a vytvoří 500 nových pracovních míst do roku 2023. V rámci uzavřené smlouvy vznikne centrum pro vývoj, testování a výrobu turbovrtulových motorů. Do dodávek komponent pro výrobu se podstatnou měrou v řádech jednotek miliard korun ročně zapojí i české firmy a s GE budou významně spolupracovat i české vysoké školy.

 ge1   ge2

 

Česko se díky investici dostane mezi pět států, ve kterých jsou navrhovány, vyráběny a vyváženy letecké motory. Staneme se tak zároveň jedinou zemí, která bude vyrábět turbovrtulové motory ATP.

„Pro Českou republiku a její průmysl je to velmi dobrá zpráva – dokázali jsme do úspěšného konce dovést spolupráci s jednou z nejvýznamnějších společností na světě. Nový projekt má vysokou přidanou hodnotu, zahrnuje vše od vývoje přes testování a výrobu až po servis a zákaznickou podporu. To představuje obrovskou příležitost pro české inženýry a další odborníky na výzkum a vývoj. Věřím, že to přispěje k tomu, že budou mladí lidé a studenti motivováni k tomu, aby se více zaměřili na technické obory,“ prohlásil Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR.

"Získávání nových investic a podpora zaměstnanosti je jednou z klíčových priorit vlády. Podpis smlouvy s GE Aviation prospěje zaměstnanosti v České republice a zvýší počet kvalifikovaných lidí v tak inovativním oboru, jako je letecký a kosmický průmysl,“ řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

„Vláda dlouhodobě posiluje konkurenceschopnost naší země v soutěži s ostatními státy, které se snaží přilákat zahraniční investory. K tomu významně pomohla i vládní novela zákona o investičních pobídkách, která od loňského roku přinesla nižší administrativní zátěž, snadnější čerpání finanční podpory a také důraz na investice v ekonomicky slabších regionech. Podpis smlouvy potvrzuje, že naše země je pro investory velice atraktivní,“ dodal premiér Sobotka.

„Tímto centrem se Česká republika zařadí po bok světové elity pouhých čtyř států, které vyrábí a zároveň vyváží letecké motory. Navazujeme tak na naši bohatou leteckou historii, která je založena hlavně na špičkových inženýrech,“ říká Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest.

Investiční smlouva podtrhuje růst aktivit společnosti GE Aviation v oblasti turbovrtulových motorů v České republice a v Evropě. V roce 2008 výroba turbovrtulových motorů GE v ČR činila méně než 10 kusů ročně. Od roku 2008 společnost GE investovala přes 100 milionů USD do modernizace svého podniku GE Aviation Czech s.r.o., zdokonalení designu turbovrtulových motorů řady H a zvýšila produkci. Celkem dodala svým zákazníkům již 250 motorů řady H pro více než 15 leteckých aplikací. Výroba této řady začala v roce 2012.

„Vybudování této centrály pro turbovrtulové motory je součástí dlouhodobé investiční strategie společnosti GE v Evropě, jejímž cílem je posílit vývojové a výrobní kapacity,“ říká John Rice, viceprezident společnosti GE. „Spojuje naše cenné zkušenosti ze stávajícího závodu turbovrtulových motorů s převratnými technologiemi z našich komerčních proudových motorů při výrobě nových produktů. Investice je výsledkem dlouhodobé strategie a spolupráce mezi společností GE a vládní agenturou CzechInvest s cílem podpořit rozvoj klíčových high-tech oborů v ČR. Vytvoří stovky lokálních pracovních míst, posílí naše regionální kapacity a vylepší naši globální výrobní síť.“

V roce 2015 společnost Textron vybrala pro svůj nový letoun Cessna Denali turbovrtulový motor ATP zcela nové konstrukce od společnosti GE. V současné době pracuje více než 400 inženýrů společnosti GE v České republice, Itálii, Polsku a Německu na vývoji a testování mechanických částí motoru ATP, jehož kompletní testování by mělo být zahájeno na konci roku 2017. Certifikační zkoušky motoru ATP se očekávají v roce 2019. Zahájení provozu nové centrály turbovrtulových motorů je plánováno na rok 2022 a očekává se, že při plné výrobní kapacitě bude v Česku vyrábět více než 400 motorů ATP ročně.

„Motor ATP je dosud nejpokročilejší turbovrtulový motor, jaký kdy byl sestrojený pro turbovrtulové letouny,“ říká Brad Mottier, viceprezident společnosti GE Aviation pro obchodní a obecné letectví a integrované systémy. „GE Aviation dnes zaměstnává 12 000 lidí v 19 zařízeních v Evropě a ročně od dodavatelů v Evropské unii odebírá zboží v hodnotě 1 miliardy USD. Firma posílila evropský letecký průmysl akvizicemi, zakládáním nových podniků, rozšiřováním stávajících výrobních kapacit a zaváděním převratných technických novinek, které posouvají dále konstrukci a výrobu proudových motorů, leteckých systémů a nyní i turbovrtulových motorů GE. Těší nás, že můžeme dále rozvíjet naše aktivity v oblasti turbovrtulových motorů v České republice s novým motorem ATP,“ dodává Mottier.

Realizace projektu bude znamenat vedle zahájení výroby nového typu moderních leteckých motorů v ČR a nových příležitostí pro vysoce kvalifikované pracovníky i zvýšení tuzemského výzkumného potenciálu. Daná investice významně přispěje k rozvoji spolupráce mezi investory a českými vědeckovýzkumnými institucemi. Může rovněž přispět ke změně tradičního schématu, kdy nadnárodní firmy v České republice zavádějí výrobu, ale výzkum a vývoj realizují jinde.

 

Zdroj: BusinessInfo.cz

S využitím TZ společnosti GE a ministerstva průmyslu a obchodu. Foto: GE Aviation