facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zahájení činnosti pracovní skupiny Transfery pro transfer znalostí společensko-humanitních věd

4. 12. 2021
Zahájení činnosti pracovní skupiny Transfery pro transfer znalostí společensko-humanitních věd

V rámci platformy Transfera.cz vzniká nová pracovní skupina, jejímž účelem je posílit transfer znalostí a inovace ve společenských, humanitních a uměleckých vědách. Pracovní skupina, která je vedena Marcelem Krausem z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, zahájila svou činnost v listopadu 2021.

Cílem pracovní skupiny je zaměřit hlouběji pozornost transferu technologií a znalostí směrem k společensko-humanitním a uměleckým oborům, koncentrovat potřeby těchto oborů vůči státní správě a předkládat jednotná stanoviska pro oblast vědy, výzkumu a inovací, průmyslu, sociálních otázek nebo kultury. Spolek Transfera.cz hodlá tímto způsobem spolupracovat s dalšími organizacemi a subjekty, se kterými sdílí společné zájmy na národní i mezinárodní úrovni.

Skupina se zaměří rovněž na expertní, vzdělávací a popularizační činnost i na rozvoj vztahů se všemi sférami, ve kterých může nalézt partnery pro inovace, a hodlá rovněž usilovat o zvyšování povědomí o celospolečenském přínosu inovací plynoucích ze společensko-humanitních a uměleckých oborů včetně interdisciplinární spolupráce s dalšími obory. Příští setkání pracovní skupiny proběhne v lednu 2022.

 

 transfera logo

Zdroj: Transfera.cz