facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
MŠMT

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání více než miliardu korun na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Evropské dotace z výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce získá 14 projektů, které úspěšně prošly hodnocením.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) představuje další podpořené projekty. Tento měsíc jsme se zaměřili na čtyři projekty Univerzity Karlovy, které získaly podporu v rámci výzvy Excelentní výzkum. Své zastoupení zde mají jak humanitně zaměřené projekty, tak také projekty z oblasti lékařství a přírodních věd.

V návaznosti na novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a novelu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, obě účinné od 1. 1. 2018, přistupuje Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) ke změně dosavadních postupů při administraci žádostí o podporu a žádostí o změnu rozhodnutí, podaných od 1. 1. 2018.

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnil posouzení pilotního využívání finančních nástrojů v OP VVV. Analýza se zaměřovala především na možnosti a limity aplikací nejrůznějších finančních nástrojů v rámci tohoto programu podpory.

Díky finančním prostředkům z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je podpořena řada vědeckých a vzdělávacích institucí. Tyto intervence mají významný dopad i na konkrétní osoby. S jejich příběhy seznámuje MŠMT v nové rubrice Galerie podpořených. Jako první se o svoji zkušenost podělila Mária Šurinová, která se díky výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků zúčastní půlroční stáže na prestižním Max Planck Institutu v německém Tübingenu.

MŠMT ve spolupráci s e-infrastrukturou CESNET a dalšími zainteresovanými velkými výzkumnými infrastrukturami ČR zvyšuje povědomí o agendě velkých výzkumných infrastruktur prostřednictvím jejich webové prezentace veřejně dostupné na internetových stránkách https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/.

Sekretariát evropského programu COST vypracoval analýzu účasti české vědecké komunity v aktivitách COST za období 2012-2017 se zaměřením na participaci v jeho stěžejních nástrojích.

Ve čtvrtek 8. března 2018 se v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze uskutečnila Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Vzácným hostem byla profesorka imunologie Blanka Říhová.Tematicky se konference zaměřila na podporu výzkumu a vývoje (VaV) a její motto znělo „Objev není náhoda“. O oblast VaV je ze strany žadatelů velký zájem, kterému chce Řídicí orgán OP VVV vyjít vstříc.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje podpořený projekt Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami. V rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů ho realizuje ústav Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni.

Strana 8 z 8