facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přehled české účasti v aktivitách COST v letech 2012-2017

2. 4. 2018
Přehled české účasti v aktivitách COST v letech 2012-2017

Sekretariát evropského programu COST vypracoval analýzu účasti české vědecké komunity v aktivitách COST za období 2012-2017 se zaměřením na participaci v jeho stěžejních nástrojích.

Čeští vědečtí pracovníci jsou za poslední tři roky zastoupeni ve více než 70 % všech Akcí COST a za období 2012-2017 participovali v celkem 2058 koordinovaných výzkumných projektech. Během sledovaného období byla z programu COST financovaného sedmým rámcovým programem EU a evropským programem Horizont 2020 podpořena účast více než 3000 českých účastníků na aktivitách hrazených COST (networking, účast na koordinačních aktivitách Akcí, školících seminářích, krátkodobých vědeckých misí apod.).

Více než třetinu těchto účastníků tvoří mladí vědečtí pracovníci. Na podporu české účasti byly z prostředků sedmého rámcového programu a programu Horizont 2020 vydány téměř čtyři miliony eur. Podobně jako v posledním sledovaném období 2012-2016 čeští vědečtí pracovníci v programu COST čerpali v období 2012-2017 v průměru více než 2 % celkového rozpočtu programu COST, což je procentuální podíl značně převyšující poměrnou velikost české vědecké komunity v rámci Evropy.

Graf ukazuje množství prostředků, které získali čeští účastníci v programu COST

graf costZdroj: COST

Výzkumná část za sledované období byla v České republice financována z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) z programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích COST CZ a od roku 2017 také z programu INTER EXCELLENCE, podprogramu INTER COST.

Celou Analýzu účasti ČR v programu COST naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT