facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Patentová statistika za rok 2017 II.

1. 8. 2018
Patentová statistika za rok 2017 II.

Český statistický úřad již od roku 2008 ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví publikuje podrobné údaje o úrovni patentové aktivity na území České republiky. U příležitosti aktualizace dat za rok 2017 připravil shrnutí aktuálních údajů. Přečtěte si druhou část věnovanou patentové aktivitě na mezinárodní úrovni.

Evropský patent je stále populárnější

Evropský patent je mezi českými přihlašovateli stále častěji vyhledávanou možností, když (dle údajů Světové organizace duševního vlastnictví – WIPO) v roce 2016 podali u Evropského patentového úřadu 189 přihlášek a bylo jim uděleno 95 evropských patentů. Ještě v roce 2006 se jednalo pouze o 78 přihlášek a 21 udělených patentů. Část z tohoto počtu byla validována pro území ČR – např. v roce 2017 mělo tento původ 6 % ze všech v ČR udělených patentů domácím přihlašovatelům.

Udělené patenty pro území ČR dle ÚPV (2007 – 2017)

graf 6Zdroj: ÚPV ČR a vlastní dopočty ČSÚ 

 

Patentové přihlášky a udělené Evropské patenty přihlašovatelům z ČR celkem (dle údajů WIPO) 2000 – 2016

graf 7Zdroj: WIPO; ÚPV ČR a vlastní dopočty ČSÚ

Rostoucí podíl žen vynálezkyň

Celkový podíl žen mezi českými původci patentů na ÚPV se drží pod hranicí 10 %. Z dlouhodobého hlediska se však jedná o značný nárůst, protože ještě v roce 2000 se tento podíl pohyboval lehce nad hranicí 4 %. Bohužel v posledních 6 letech podíl žen mezi českými původci patentů stagnuje. Pozitivnější situace převládá v případě udělených užitných vzorů, kde podíl žen mezi původci dosáhl v roce 2017 svého vrcholu s 12,1 %. Nejčastěji lze narazit na původce ženského pohlaví ve veřejných výzkumných institucích. V soukromé sféře figurují jako původci patentů a UV častěji u přihlašovatelů v podobě podniků, než fyzických osob a OSVČ.

WIPO u příležitosti Světového dne duševního vlastnictví zveřejnilo článek o dosažení zatím nejvyššího podílu žen mezi vynálezci v roce 2017. Jednalo se o podíl mezinárodních patentových přihlášek (PCT), zveřejněných WIPO, které měly mezi původci alespoň jednu ženu. Z 243 500 přihlášek splňovalo tuto podmínku 31 %. Pokud se toto členění aplikuje na všechny (tedy nejen PCT) přihlášky podané na ÚPV, mající české původce, výsledný podíl žen dosahuje nižších hodnot. V roce 2017 to bylo konkrétně 17,1 %. Nejčastěji byly zastoupeny v oboru „Biochemie, cukr, kůže“ (41 % přihlášek) a naopak nejméně v oboru „Strojírenství (všeobecně)“ (3,1 %).

Podíl patentových přihlášek, které mají mezi původci uvedenu alespoň jednu ženu (2003 – 2017)

graf 8Zdroj: WIPO; ÚPV ČR a vlastní dopočty ČSÚ

Patentová aktivita ve světě

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) sbírá data od regionálních patentových úřadů a zpravidla publikuje statistiky o počtu mezinárodních patentových přihlášek. Při započítání všech patentových přihlášek a udělených patentů a propojení s daty Eurostatu o počtu obyvatel, lze vysledovat ukazatel počtu podaných patentových přihlášek / udělených patentů na milion obyvatel (viz graf č. 9). Přihlašovatelé z ČR tak dle dostupných dat podali v roce 2016 po celém světě 2 152 patentových přihlášek. Při zohlednění velikosti populace k 1. 1. 2017 (tj. 10 578 820) tak vychází 203 patentových přihlášek na milion obyvatel. Jak vypadá situace v okolních zemích? Za stejných podmínek vychází pro Polsko 162 přihlášek na milion obyvatel, Maďarsko 157 přihl./mil. obyv., Slovensko 84 přihl./mil. obyv. Západní sousedé – Rakousko (1579 přihl./mil. obyv.) a Německo (2146 přihl./mil. obyv.) se v patentové aktivitě nacházejí ve zcela jiné dimenzi. Velmi pozitivně vychází toto srovnání pro Monako, Lucembursko, Lichtenštejnsko a do jisté míry i Kypr, což je dané spíše právními aspekty přihlašovatelů, než mírou výzkumu a vývoji v daných oblastech. Pro vytvoření lepší představy – nejvyšší aktivitu v Evropě vykázalo Lichtenštejnsko, kdy „tamní“ přihlašovatelé podali 1130 patentových přihlášek. V přepočtu tedy vychází 35 176 přihlášek na milion obyvatel. Pro srovnání se světem – japonskými přihlašovateli bylo podáno 3581 přihl./mil. obyv., americkými 1608 přihl./mil. obyv. Čínskými přihlašovateli bylo podáno 892 přihl./mil. obyv. (více než 4násobná aktivita vzhledem k počtu obyvatel ve srovnání s ČR). O nabývajícím významu ochrany duševního vlastnictví v Číně svědčí i extrémně vysoká hodnota zapsaných užitných vzorů, která nemá celosvětově žádného srovnání (viz níže).

Počet podaných patentových přihlášek v roce 2016 u všech patentových úřadů sledovaných WIPO připadající na milion obyvatel dle země přihlašovatele

graf  9 aZdroj: Údaje o počtu patentových přihlášek za rok 2016 – WIPO; Údaje o počtu obyvatel (k 31. 12. 2017) – Eurostat. Obojí platné ke květnu 2018.

Přihlašovatelům z ČR bylo, dle dostupných dat WIPO, v roce 2016 celosvětově uděleno 1 311 patentů, při velikosti populace k 1. 1. 2017 (tj. 10 578 820) tak vychází 124 patentů na milion obyvatel. V okolních zemích byli nejaktivnější přihlašovatelé v Německu (1208 pat./mil. obyv.), Rakousku (946 pat./mil. obyv.), méně pak v Polsku (114 pat./mil. obyv.), Slovensku (36 pat./mil. obyv.) i Maďarsku (70 pat./mil. obyv.).

Pro srovnání se světem – japonským přihlašovatelům bylo uděleno 2 269 pat./mil. obyv., americkým 854 pat./mil. obyv. a čínským 229 pat./mil. obyv.

Počet udělených patentů v roce 2016 u všech patentových úřadů sledovaných WIPO připadající na milion obyvatel dle země přihlašovatele

graf 10Zdroj: Údaje o počtu udělených patentů za rok 2016 – WIPO; Údaje o počtu obyvatel (k 31. 12. 2017) – Eurostat. Obojí platné ke květnu 2018.

Užitný vzor – méně nákladná alternativa patentu s nižším stupněm právní ochrany – se ve většině zemí netěší takové oblibě jako patent samotný. Při stejném srovnání jako výše (u patentových přihlášek a udělených patentů) vynikne fakt, že počty zapsaných UV v jednotlivých zemích nejsou přímo úměrné patentové aktivitě.

Přihlašovatelům z ČR bylo dle údajů WIPO v roce 2016 zapsáno 1242 užitných vzorů, z čehož vyplývá 117 udělených UV na milion obyvatel ČR. V Evropě dosáhli lepšího výsledku pouze přihlašovatelé z Kypru (140 UV/mil. obyv.), Ukrajiny (214 UV/mil. obyv.) a Lichtenštejnska (476 UV/mil. obyv.). Z okolních zemí byli stejně aktivní jako čeští přihlašovatelé pouze jejich kolegové z Německa (116 UV/mil. obyv.), méně pak v Rakousku (96 UV/mil. obyv.), na Slovensku (66 UV/mil. obyv.), Polsku (18 UV/mil. obyv.) a Maďarsku (11 UV/mil. obyv.).

Užitné vzory nejsou příliš zajímavé ani pro americké přihlašovatele (9 UV/mil. obyv.). Aktivnější jsou přihlašovatelé z Japonska (55 UV/mil. obyv.) a naopak extrémní popularitě se těší UV u Čínských přihlašovatelů (638 UV/mil. obyv.). Celkem připadalo na čínské přihlašovatele přes 898 tisíc z celkového počtu 959 tisíc UV zapsaných v roce 2016 po celém světě dle WIPO – tj. 94 % zapsaných UV mělo čínského přihlašovatele.

Počet zapsaných užitných vzorů v roce 2016 u všech patentových úřadů sledovaných WIPO připadající na milion obyvatel dle země přihlašovatele

graf 11Zdroj: Údaje o počtu zapsaných užitných vzorů za rok 2016 – WIPO; Údaje o počtu obyvatel (k 31. 12. 2017) – Eurostat. Obojí platné ke květnu 2018.

 

Zdroj: Český statistický úřad


 Přečtěte si také předchozí článek Patentová statistika za rok 2017 I., který pojednává o patentové aktivitě v České republice