facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: SET Plan konference a příručka o AI ve výuce

7. 11. 2022
Novinky CZELO: SET Plan konference a příručka o AI ve výuce

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) připravila další týdenní přehled novinek. Dozvíte se o výběrovém řízení členů řidícího výboru CoARA a o tom, jak proběhl náš webinář na téma Nového evropského Bauhausu. Zjistíte také, co obsahuje nová Etická příručka Evropské komise pro používání umělé inteligence a dat ve výuce nebo co přináší revize rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

CZELO

Koalice pro reformu hodnocení výzkumu (CoARA) hledá členy řidícího výboru

CoARA vypsala výběrové řízení na pozici předsedy, místopředsedy (místopředsedů) a dalších členů řidícího výboru CoARA. Termín pro podání přihlášek je 17. listopadu 2022. Dne 1. prosince 2022 proběhne online ustavující shromáždění (první valné shromáždění CoARA), na kterém budou kandidáti představeni a poté proběhne hlasování.

Nominace na uvedené pozice může předložit jakákoliv potenciální členská organizace CoARA, přičemž nominovaný kandidát musí být někdo ze zaměstnanců nebo jakákoliv jiná osoba, s níž má daná instituce smluvní vztah. Za způsobilé budou považovány pouze nominace od organizací, které do 17. listopadu podepíšou Dohodu o reformě hodnocení výzkumu a jejichž členství v CoARA bude potvrzeno od ustavujícího shromáždění.

Více informací naleznete na webu CoARA.

CZELO uspořádalo webinář na téma Nový evropský Bauhaus

Kancelář CZELO společně s Technologickým centrem AV ČR zorganizovala dne 25. října webinář na téma Nový evropský Bauhaus (NEB). Cílem akce bylo představit iniciativu NEB a podnítit k ní diskuzi. Akce přilákala téměř 90 účastníků. V první části webináře vystoupili řečníci z Evropské komise Ruth Reichstein z poradního výboru NEB předsedkyně Evropské komise a Eoghan Kinirons z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace (GŘ RTD).

Druhá část webináře se zaměřila na příklady dobré praxe z České republiky. Vystoupil v ní Tomáš Vácha, který účastníkům představil projekt NEB-STAR a aktivity iniciativy CrAFt a Martin Mráz se svým projektem „Reclaim Žižkov“. Ten se umístil na druhém místě v kategorii „Znovu získat pocit sounáležitosti“ soutěže Nového evropského Bauhausu 2022. Na záznam z akce se můžete podívat na našem YouTube kanále.

Ve dnech 9.–⁠10. listopadu se bude v Praze konat SET Plan konference

Cílem letošní SET Plan konference je zmapovat možnosti transformace směrem k udržitelnému, bezpečnému a odolnému energetickému systému a zvýšit povědomí o nejnovějším výzkumu a inovacích v oblasti uhlíkové neutrality. Konference se tak zaměří na témata jako vodík, baterie, CCUS a integrace obnovitelných zdrojů. Debata se bude dotýkat tří obecných témat: cílů Zelené dohody a REPowerEU prostřednictvím synergií v národním, průmyslovém a evropském výzkumném prostoru, přepracování plánu SET v širším kontextu nové Evropské inovační agendy a nového Evropského výzkumného prostoru a nových technologií ve výzkumu a inovacích v energetice.

Celý program a registraci najdete na stránkách SET Plan.

Evropská komise vydala novou příručku pro používání umělé inteligence (AI) a dat ve výuce

Dne 25. října 2022 Komise zveřejnila Etickou příručku pro používání umělé inteligence (AI) a dat ve výuce. Příručka nabízí učitelům základních a středních škol úvod do problematiky a návod, jak s AI a s daty ve vzdělávání eticky pracovat a plně využívat jejich potenciál. Nabízí například vysvětlení nejčastějších mylných představ o umělé inteligenci či klíčové otázky, které by si učitelé měli položit, aby využívání AI a dat bylo etické, bezpečné a smysluplné.

Více informací naleznete na portálu Evropského prostoru vzdělávání.

Revize rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Dne 19. října vstoupilo v platnost revidované sdělení o pravidlech státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace. To stanovuje pravidla, jak mohou členské státy EU poskytovat podnikům státní podporu na výzkumné, vývojové a inovační činnosti při současném zajištění rovných podmínek. Hlavními změnami v tzv. rámci pro výzkum, vývoj a inovace 2022 jsou: 1. aktualizace stávající definice výzkumných a inovačních činností způsobilých pro podporu; 2. umožnění veřejné podpory infrastrukturám pro testování a experimenty potřebné pro vývoj, testování a rozšiřování technologií a 3. zjednodušení některých administrativních pravidel.

Více informací na webu Komise.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.