facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akce z oblasti vědy pořádané při příležitosti českého předsednictví

8. 4. 2022
Akce z oblasti vědy pořádané při příležitosti českého předsednictví

V rámci českého předsednictví bude MŠMT pořádat 16 akcí z oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání a mládeže. A dále bude MŠMT spolugestorem pěti předsednických akcí pod záštitou MŠMT a CZ PRES. Níže vybíráme akce, které se týkají především vědy, výzkumu a vývoje a vysokých škol.

 • Konference k synergiím ve financování výzkumu, vývoje a inovací, 7. – 8. 7. 2022, Praha

Konference zaměřená na problematiku synergií ve využívání národních a evropských finančních prostředků pro podporu výzkumu, vývoje a inovací.

 • Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost EU (COMPET – část výzkum), 21. – 22. 7. 2022, Praha

Neformální zasedání ministrů členských států EU konané v předsednickém státě, doplňující formální zasedání Rady ministrů EU pořádaná v Bruselu. Předmětem politické debaty ministrů členských států EU a přizvaných asociovaných zemí budou synergie ve využívání národních a evropských rozpočtových prostředků na výzkum, vývoj a inovace. Při komplementárním využívání zdrojů národních rozpočtů, fondů politiky soudržnosti EU a komunitárních programů EU lze docílit zvýšení investic do výzkumu, vývoje a inovací a prohloubení internacionalizace výzkumných a inovačních ekosystémů.

 • Výjezdní zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC), 13.  14. 9. 2022, Praha

Agenda zasedání se odvíjí od pracovního programu schvalovaného výborem ERAC na nadcházející období. Předpokladem je, že se agenda jednání zaměří na způsob naplňování politické agendy ERA na léta 2022 až 2024, včetně individuálních akcí ERA, a způsobu monitorování jejich implementace.

 • Výjezdní zasedání pracovní skupiny pro výzkum (RWG), 13. - 14. 9. 2022, Praha

Přípravný pracovní orgáne Rady EU. Agenda je určována předsednickým státem Rady EU podle aktuálního vývoje přípravných prací na agendách, které mají být předkládány Radě EU k projednání ministry.

 • Zasedání Rady pro konkurenceschopnost, část výzkum, 30. 09. 2022, Brusel

Pravidelné formální jednání Rady konkurenceschopnost.

 • Výjezdní zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), 17. - 18. 10. 2022, Brno

Konference se bude zabývat jednou z priorit CZ PRES, oblastí výzkumných infrastruktur. Agenda zasedání se odvíjí od pracovního programu schvalovaného fórem ESFRI na budoucí období. Předpokladem je, že se agenda jednání zaměří na problematiku tzv. landscape analýzy evropského výzkumně-infrastrukturního ekosystému a aktivity související interoperability.

 • Jednání Bologna Follow Up Group (BFUG), 7. - 8. 11. 2022, Brno

Formální jednání zástupců evropských zemí v tzv. BFUG, za účasti EK, ENQA, EQAR, EUA, ESU. Program jednání zahrnuje informace od pracovních skupin, projednávání znění společných dokumentů, informace o průběhu/výsledcích projektů řešených v rámci podpory EK, aktuální informace od EK a dalších hostů, příprava komuniké ministrů.

 • Mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám (ICRI), 19. - 21. 10. 2022, Brno

Konference na aktuální témata politiky výzkumných infrastruktur s evropskou a celosvětovou relevancí.

 • Flagship konference v oblasti vzdělávání / CZEDUCON, 21. - 22. 11. 2022, Praha

Konference proběhne v rámci akce CZEDUCON – Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání. Navazuje na na strategii European Strategy for Universities (ES4U), jejíž vyhlášení se předpokládá na začátku roku 2022.

Mezi hlavní témata konference patří digitální a zelená transformace, uznávání výsledků předchozího učení a zajištění kvality, mikrocertifikáty a globální Evropský pilíř (otevřenost světu, konkurenceschopnost, včetně iniciativy Erasmus+ International Dimension and Study in Europe).

 • Jednání vrchních ředitelů odpovědných za oblast vysokoškolského vzdělávání (DG HE), 23. - 24. 11. 2022, Praha

Formální zasedání (vrchních) ředitelů zodpovědných za oblast vysokého školství členských států EU, EEA/EFTA, zástupců EK, ENQA, EQAR, EUA, ESU, IE.

 • Zasedání Rady pro konkurenceschopnost, část výzkum, 02. 12. 2022, Brusel

Předsedání, pravidelné formální jednání Rady konkurenceschopnost.

 

Zdroj: MŠMT

(Redakčně upraveno)