facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2020

21. 2. 2020
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2020

Na základě výsledků hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol za období 2016 a 2017, provedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace podle Metodiky 2017+ v modulech 1 a  2 v roce 2019, stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy maximální výši dotace na motivační část institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2020.

Maximální výše dotace pro jednotlivé vysoké školy byla stanovena podle jejich oborových bibliometrických profilů, podle porovnání těchto profilů s oborovými profily zemí EU 15 a podle hodnocení výsledků ve vybraných oborech.

Ministerstvo dále stanovilo maximální výši dotace na organizační zabezpečení hodnocení výzkumné organizace v segmentu vysokých škol, která bude poskytnuta formou zvýšení institucionální podpory na DKRVO. Výše prostředků určených na organizační zabezpečení hodnocení byla pro jednotlivé vysoké školy stanovena na základě počtu hodnocených jednotek a velikosti mezinárodního evaluačního panelu. Tyto prostředky bude možné použít výhradně k úhradě způsobilých nákladů souvisejících s organizačním zabezpečením hodnocení na základě pověření uděleného ministerstvem a případné nevyužité prostředky bude nutno po ukončení hodnocení vrátit.

Seznam vysokých škol, které mohou o zvýšení dotace požádat, a maximální výše dotace jsou uvedeny v příloze 1.

Dotace na motivační část DKRVO a na organizační zabezpečení hodnocení bude poskytnuta na základě žádosti o změnu „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“, č.j. MSMT‑4458/2020-1, podle § 14 o rozpočtových pravidel. K podání žádosti lze využít formulář uvedený v příloze 2.

Žádost o změnu rozhodnutí zašlete nejpozději do 6. března 2020, a to odboru podpory vysokých škol a výzkumu ministerstva prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt). Žádost nezasílejte duplicitně klasickou poštou.

 

Zdroj: MŠMT