facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministr školství ocenil vynikající vysokoškolské pedagogy, vědce a studenty

14. 12. 2022
Ministr školství ocenil vynikající vysokoškolské pedagogy, vědce a studenty

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu předali v pondělí 12. prosince 2022 ministr Vladimír Balaš a náměstkyně sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová.

MSMT ceny

Ministr Balaš ocenil celkem 18 laureátů

„Jsem velmi rád, že můžeme touto cestou ocenit vynikající studenty a vzdělávací i výzkumnou činnost akademických pracovníků a vyzdvihnout výjimečné, motivované a talentované osobnosti z našeho vysokoškolského i vědecko-výzkumného prostředí. Tato země a její budoucnost závisí především na kreativitě a motivaci, na schopnosti vytvářet přidanou hodnotu a na ochotě přinášet svému poslání oběti. Bez jedinců vašich kvalit by naše společnost v globální konkurenci obstála pouze stěží,“ řekl v úvodu slavnostního ceremoniálu ministr Vladimír Balaš.

Cena za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Ocenění je udělováno zaměstnancům vysokých škol za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti během posledních tří let. Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů a vyzdvihnout příklady dobré praxe a významných inovací v této oblasti.

 • Patrik Čermák (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická)
 • Roman Čermák (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická)
 • David Kachlík (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
 • Michal Smetana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)
 • Petra Šobáňová (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta)

Cena pro vynikající studenty a absolventy ve studijním programu a za mimořádné činy studentů

MŠMT uděluje cenu v její současné podobě od roku 2014. Ocenění může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

 • Vyacheslav Grebenyuk (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
 • Anna Krejčová (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta)
 • Jakub Kollár (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství)
 • Samuel Lukeš (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
 • Šimon Mandlík (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická)
 • Jakub Erben (Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní)
 • Dominik Hrebík (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta)
 • Lenka Kubíčková (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)

Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

MŠMT uděluje cenu od roku 1991. Výzkumné organizace a vysoké školy každoročně navrhují mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené za posledních 5 let za finanční podpory poskytnuté MŠMT, které reprezentují osobnosti vědy a výzkumu. Komise složená z čelních osobností vědecké sféry provádí výběr mimořádných výsledků, které doporučuje ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Iva Pichová (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky)
 • Michal Bauer (Univerzita Karlova, Institut ekonomických studií)

Cena Františka Běhounka

Tato cena nese jméno významného českého fyzika, akademika, profesora a spisovatele Františka Běhounka, který studoval v Paříži pod přímým vedením paní Marie Curie-Sklodowské. Profesor Běhounek byl dobrodružný člověk, v roce 1926 se zúčastnil výpravy Roalda Amundsena k severnímu pólu, v roce 1928 přeletěl jako první Čech na vzducholodi Italia nad severním pólem. Byl také členem množství odborných organizací a mezinárodních vědeckých sdružení a expertem UNESCO pro výzkum atomového záření. Tato cena je udělována od roku 2012.

 • Radislav Sedláček (Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky)
 • Radim Filip (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta)

Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě

MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR uděluje Cenu Milady Paulové od roku 2009 ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji daného oboru. Cena Milady Paulové nese jméno výrazné české historičky a byzantoložky 20. století. Profesorka Paulová jako první žena od roku 1925 přednášela na univerzitě, byla mimořádnou členkou Královské české společnosti nauk a později členkou České akademie věd a umění. Zároveň se stala vůbec první jmenovanou, nejprve mimořádnou a později také řádnou, profesorkou.

Právě prostřednictvím této ceny si ministerstvo přeje upozorňovat na přínosy vědkyň v České republice a inspirovat ženy, aby se na vědeckou dráhu vydaly. Cena Milady Paulové je každý rok udělována v jiné výzkumné oblasti. Letošní ročník se zaměřil na oblast neurověd.

 • Eva Kubala Havrdová (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)

Kromě cen MŠMT byly v letošním roce také uděleny Diplomy MŠMT s poděkováním za zajištění aktivit během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie:

 • Domu zahraniční spolupráce,
 • Odboru Evropské unie MŠMT,
 • Odboru výzkumu a vývoje MŠMT.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR