facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Na MŠMT se diskutovalo o novém operačním programu i o dalších výzvách OP VVV

17. 6. 2019
Na MŠMT se diskutovalo o novém operačním programu i o dalších výzvách OP VVV

Ve čtvrtek 13. června se konalo již 16. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Členové výboru na něm mimo jiné diskutovali o budoucím Operačním programu Jan Amos Komenský připravovaném na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Schválili také další dvě výzvy, které budou z OP VVV vyhlášeny během léta.

stažený soubor

První nově schválená výzva se bude zaměřovat na strategické řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni, druhá pak podpoří děti a žáky se speciálními potřebami, a to prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků.

Důležitým bodem zasedání bylo představení příprav nového operačního programu v gesci MŠMT. Jeho finanční alokace bude záviset na schválení evropského Víceletého finančního rámce a na vyjednávání na národní úrovni. „Operační program Jan Amos Komenský bude pokračovat v podpoře vzdělávání a výzkumu v České republice. Předpokládá se, že vláda bude nové operační programy schvalovat na přelomu let 2019 a 2020. Už nyní jsme Ministerstvu pro místní rozvoj poskytli tzv. intervenční logiku a sestavili jsme pracovní skupiny pro draft textu,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

„Oceňujeme, že členové monitorovacího výboru podpořili vyjednávání MŠMT za zachování ex-ante financování, nezvyšování kofinancování z vlastních zdrojů a za zohlednění specifického postavení pražských vysokých škol,“ dodal Velčovský.

Cennou zpětnou vazbu pro MŠMT přinesl online interaktivní dotazník pro členy monitorovacího výboru. Účastníci ocenili možnost vyjádřit se tímto způsobem k různým aspektům implementace ESIF v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání v ČR. Prostřednictvím dotazníku hodnotili například věcné zaměření programu, finanční nastavení, pravidla implementace nebo publicitu. Mohli se také vyjádřit k tomu, jaké vidí priority pro budoucí programové období či jaká rizika u přípravy Operačního programu Jan Amos Komenský spatřují.

Na zasedání dále zazněly informace o aktuálním stavu programu, o krocích Řídicího orgánu OP VVV vedoucích k plnění pravidla N+3 2019, jehož by mělo být dosaženo do konce června, o individuálních projektech systémových nebo o komunikačních aktivitách řídicího orgánu. Projednána a schválena byla také Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2018.

 

Zdroj: MŠMT