facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV podpoří velké výzkumné infrastruktury dalšími třemi miliardami korun

19. 12. 2018
OP VVV podpoří velké výzkumné infrastruktury dalšími třemi miliardami korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání další dvě výzvy, prostřednictvím kterých budou podpořeny velké výzkumné infrastruktury. Jedná se o druhou vlnu výzvy Výzkumné infrastruktury II a oddělenou výzvu Výzkumné e-infrastruktury. Z evropských fondů jsou v nich připraveny 3 miliardy korun.

Výzva Výzkumné infrastruktury II se zaměřuje na investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur, v případě výzvy Výzkumné e-infrastruktury se jedná konkrétně o investiční aktivity velkých výzkumných e-infrastruktur. Cílem výzev je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur nebo e-infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám, kterou poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v období do roku 2022.

„Díky těmto výzvám je možné podpořit velké výzkumné infrastruktury a e-infrastruktury v České republice, případně jejich zapojení do velkých infrastruktur v jiných státech Evropské unie,“ říká náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Konkrétně mohou úspěšní žadatelé materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury v České republice, tedy pořídit moderní přístrojové a technické vybavení. Podporovány jsou i stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (úprava rozvodů, podlah atd.). Možná je také realizace stavebních úprav, která v souladu s podporovanými aktivitami výzvy povede v rámci objektu ke změně účelu využití prostor.

Prostřednictvím in-kind příspěvku jsou umožněny rovněž dodávky výzkumných zařízení do infrastruktur v ostatních státech Evropské unie.

Žádosti o podporu z výzvy Výzkumné infrastruktury II s alokací 1,9 miliardy korun a z výzvy Výzkumné e-infrastruktury s alokací 1,1 miliardy korun budou přijímány od 18. prosince 2018 do 31. května 2019. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

 

Zdroj: MŠMT