facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV: Sdělení k realizaci projektů

2. 4. 2020
OP VVV: Sdělení k realizaci projektů

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) informuje příjemce o zveřejnění dokumentu k řešení problémů při realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu.

Z obecných zásad Řídicí orgán OP VVV doporučuje

  • pokračovat v realizaci projektu v co nejvyšší míře tak, jak bylo naplánováno a jak je to v souladu s právním aktem, jehož nedílnou součástí je žádost o podporu (projekt),
  • uchovávat auditní stopu o všech odchylkách oproti plánovanému stavu, tj. písemné podklady prokazující např. zrušení akce ze strany organizátora, komunikaci ohledně storno poplatků, storno podmínky dodavatele, průzkumy trhu k nákupu letenek, komunikacis dodavateli ohledně plnění a změn smlouvy v případě veřejných zakázek, překážky vedoucí k nevyužití majetku dle původního plánu, doložení účasti cílové skupiny na online formě vzdělávání/podpory printscreenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky zařízení/aplikace, kde je vidět datum a čas pořízení printscreenu (namísto prezenčních listin) atp.,
  • při identifikaci možného problému s dodržením některého ze závazků vyplývajících ze žádosti o podporu, resp. s dodržením podmínek dle právního aktu a Pravidel pro žadatele a příjemce (PpŽP), kontaktovat administrátora ŘO prostřednictvím depeše,
  • zaměřit se na plnění závazných termínů v žádosti o podporu nebo v právním aktu, požádat o případné prodloužení termínů před jejich uplynutím, a to s výjimkou lhůt uvedených v aktuální informaci pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI ze dne 19. 3. 2020, které po dobu trvání nouzového stavu neběží a o jejichž prodloužení tedy příjemce v době trvání nouzového stavu žádat nemusí,
  • pokud příjemce o prodloužení lhůty nepožádal, po uplynutí lhůty má možnost požádat ŘO o prominutí zmeškání úkonu dle § 41 odst. 2 správního řádu
  • Pozor! Požádat lze jen do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy pominula překážka, která příjemci nebo žadateli bránila úkon učinit.

Další návrhy řešení, které se týkají se způsobilosti výdajů, finančních milníků, změnových řízení, péče o majetek, veřejných zakázek, nemožnosti zahájení realizace projektu, mobilit a dalších situací naleznete zde.

 

Zdroj: OP VVV