facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přehled české účasti v aktivitách COST v letech 2012 - 2018

2. 4. 2019
Přehled české účasti v aktivitách COST v letech 2012 - 2018

Sekretariát evropského programu COST vypracoval analýzu účasti české vědecké komunity v aktivitách COST za období 2012-2018 se zaměřením na participaci v jeho stěžejních nástrojích. Čeští vědečtí pracovníci jsou za poslední čtyři roky zastoupeni ve více než 70 % všech Akcí COST.

Evropský program COST (The Europaen Cooperation in Science &Technology) představuje platformu pro setkávání a výměnu informací vědeckých pracovníků z členských zemí programu a koordinaci společných výzkumných a vývojových aktivit - tzv. Akcí (tematicky zaměřených projektů), které jsou financovány na národní bázi. Členem programu COST je 38 evropských států.

Během sledovaného období bylo z  programu COST financovaného 7. Rámcovým programem EU (7RP) a evropským programem HORIZON 2020 podpořena účast více než 3500 českých účastníků na aktivitách hrazených COST (networking, účast na koordinačních aktivitách Akcí, školících seminářích, krátkodobých vědeckých misích apod.). Více než třetinu těchto účastníků tvoří mladí vědečtí pracovníci. 

 Graf ukazuje množství prostředků, které získali čeští účastníci v programu COST

cost

Na podporu české účasti bylo z prostředků programu, tedy z prostředků 7 RP a programu HORIZON 2020 vydáno 4,5 miliónů EUR. Podobně jako v posledním sledovaném období 2012 -2017 čeští vědečtí pracovníci v programu COST čerpali v období 2012-2018 v průměru více než 2 % celkového rozpočtu programu COST, což je procentuální podíl značně převyšující poměrnou velikost české vědecké komunity v rámci Evropy. 

Výzkumná část za sledované období byla v České republice financována z prostředků Ministerstva školství, mládeže z programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích COST CZ a od roku 2017 také z programu INTER EXCELLENCE, podprogramu INTER COST

Celou Analýzu účasti ČR v programu COST naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT