facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

30. 5. 2019
První zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

Ve středu 29. května proběhlo první zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v čele s náměstkem pro řízení sekce EU a ESIF Václavem Velčovským. Jednání se zúčastnili také zástupci Akademie věd ČR, České konference rektorů, aktérů ve školství a dalších institucí.

OPJAK

„Nový operační program nese jméno Jana Amose Komenského, největšího českého pansofisty, mezinárodního myslitele a především Evropana,“ zahájil zasedání Přípravného výboru náměstek Václav Velčovský.

Cílem jednání bylo oficiálně zahájit veřejné konzultace k přípravě kohezní politiky po roce 2021 v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tým Sekce EU a ESIF připravil návrh intervenční logiky i strategických textů, které budou předloženy Ministerstvu pro místní rozvoj, následně vládě České republiky a finálně budou vyjednávány s Evropskou komisí. Velmi proto přivítal vstupy stakeholderů i jejich ochotu zapojit se do dílčích pracovních skupin, které budou priority pro období 2021+ dále precizovat, aby na nich byla dosažena co nejširší shoda.

Na prvním jednání byly představeny prioritní osy i naplňování politických a specifických cílů. Členové přípravného výboru ocenili proaktivní přístup Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i včasně vedené diskuse nad budoucí podobou kohezní politiky. Mimo jiné vyzvali Ministerstvo financí k nezvyšování míry kofinancování z vlastních zdrojů příjemců, k zachování financování ex-ante a k podpoře výzkumu a vzdělávání také v Praze jako ve více rozvinutém regionu.

Operační program Jan Amos Komenský by měl být zaměřen na podporu vzdělávání a výzkumu v České republice. Jeho finanční alokace bude záviset na schválení Víceletého finančního rámce a na vyjednávání na národní úrovni. Vláda by měla operační programy schválit na přelomu let 2019 a 2020.

 

Zdroj: MŠMT