facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zapojte se do průzkumu k tématu slaďování práce a osobního života ve vědě

20. 4. 2022
Zapojte se do průzkumu k tématu slaďování práce a osobního života ve vědě

Prosíme výzkumníky a výzkumnice, aby vyplnili dotazník, který se týká potřeb a preferencí ohledně zajištění péče nejen o děti, ale i další osoby. Do ankety je možné se zapojit do 29. 4. 2022.

Pracovní skupina pro rovnost žen a mužů Rady pro výzkum, vývoj a inovace se nyní věnuje otázce uznatelnosti nákladů za služby péče. Chce tím přispět ke zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a profesního života osob pracujících ve výzkumu. K dalšímu posunu v této oblasti hledá v současné době výzkumníky a výzkumnice ochotné zapojit se do online ankety. Ta se týká potřeb a preferencí ohledně zajištění péče nejen o děti, ale i další osoby.

Dotazník je dostupný zde. Do ankety je možné se zapojit do 29. 4. 2022. Dotazník zpracovává NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Informace, které budou výzkumníci a výzkumnice v dotazníku sdělovat, zůstanou v anonymizované podobě. Pokud bude pracovní skupina předávat agregovaná data k dalšímu využití zainteresovaným institucím, jako jsou například Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie věd ČR a další, stane se tak vždy s ohledem na ochranu soukromí výzkumníků a výzkumnic.

Tato aktivita pracovní skupiny vychází z úkolů stanovených Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací 2021+ a Strategií rovnosti žen a mužů v ČR na roky 2021 až 2030. Už v únoru schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace materiál k proplácení služeb péče, který obsahuje doporučení pracovní skupiny pro poskytovatele a vědecko-výzkumné instituce. Tento materiál je dostupný zde.

 

Zdroj: NKC - gender a věda