facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program ÉTA: Začínáme hodnotit podané návrhy projektů do 3. VS

13. 11. 2019
Program ÉTA: Začínáme hodnotit podané návrhy projektů do 3. VS

Technologická agentura ČR informuje, že ukončila dne 31. října 2019 příjem návrhů projektů do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Do soutěže bylo podáno 526 návrhů projektů se souhrnným rozsahem požadované veřejné podpory ze státního rozpočtu ve výši 2,88 mld. Kč. Celková výše nákladů spolu s vlastními zdroji dosahuje 3,7 mld. Kč. Pro projekty podpořené v 3. veřejné soutěži programu ÉTA se předpokládá rozdělit 580 mil. Kč.

V návrzích projektů veřejné soutěže figuruje 999 uchazečů, z nichž je 706 výzkumnou organizací, 243 podniky a 50 náleží mezi další právnické osoby (organizační složky státu, územní samosprávné celky nebo právnické osoby, jichž se územní samosprávné celky účastní v roli zakladatelů nebo členů).

Program ÉTA podporuje společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) v činnostech aplikovaného výzkumu a inovací. Svěřuje jim zásadní úlohu v tvorbě návrhů řešení výzev a příležitostí 21. století, kterým člověk a společnost v současné době čelí. Nejvíce návrhů projektů uvádí své hlavní zaměření dle kategorií FORD v oblasti Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]; Business and management; Sociology; dále pak například Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work); Arts, Art history nebo History.

Průměrné celkové náklady na projekt dosahují 7 mil. Kč a průměrná požadovaná podpora ze státního rozpočtu pak 5,5 mil. Kč.

Nyní bude následovat proces hodnocení a výběru projektů k podpoře, který proběhne ve dvou etapách. Nejprve proběhne formální kontrola podaných návrhů projektů a následně odborné hodnocení projektů dle zákona č. 130/2002 Sb., tedy včetně zpracování oponentních posudků ke každému návrhu projektu. TA ČR plánuje vyhlášení výsledků této veřejné soutěže do 31. března 2020 s možností zahájení řešení projektů od 1. dubna 2020.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR