facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak moc se české subjekty účastní programu Horizont Evropa a dalších programů?

22. 3. 2024
Jak moc se české subjekty účastní programu Horizont Evropa a dalších programů?

Tuzemské subjekty se účastní zhruba 6,5 % projektů v programu Horizont Evropa, který mezi evropskými výzkumnými programy vyniká. Rovněž u menších programů LIFE, Digital Europe a EU4Health se tuzemské subjekty účastní podobnou měrou. Podprůměrně se tuzemské subjekty účastní Inovačního fondu. Naopak v Evropském obranném fondu a podprogramu Kultura Kreativní Evropy je tuzemská účast nadprůměrná.

Poziční dokumenty reagující na Evropskou komisí 1. prosince 2022 vyhlášenou veřejnou konzultaci zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027 často zmiňovaly potřebu provázanosti rámcových programů s ostatními finančními nástroji a programy Evropské unie. Jmenovitě pak s programy Digital Europe, EU4Health, LIFE, Evropský obranný fond, Inovační fond apod. Předchozí příspěvky publikované na Horizontevropa.cz a v časopise Echo č. 1/2024 v odkazech. Tento text se zabývá tuzemskou účastí ve vybraných ostatních programech Evropské unie k přelomu února a března 2024. 

TC HEZ uvedené tabulky vyplývá, že tuzemské subjekty se nyní účastní zhruba 6,5 % projektů v programu Horizont Evropa. Podobnou měrou se tuzemské subjekty účastní i unijního programu na podporu klimatu a životního prostředí LIFE. 43 projektů v tomto programu se zúčastnilo 68 tuzemských týmů – nejvíce SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú., (6 účastí), CEE Bankwatch Network z. s. (5 účastí) a ENVIROS, s. r. o., (4 účasti). Nejvyšší příspěvek EU pak obdržela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (23 mil. €). Vojenské lesy a statky ČR, s. p., obdržely 2,7 mil. € a Masarykova univerzita 2,3 mil. €. Více než 1 mil. € od EU obdržely i CEE Bankwatch Network z. s., Ministerstvo životního prostředí, Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG, spolek, Centrum pasivního domu, z. s. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 20 projektů tuzemské subjekty koordinovaly.

Stejnou měrou se tuzemské entity účastnily i programu Digital Europe. ČR vykázala 67 účastí (z toho 10 koordinací) v 25 projektech. Nejvíce účastí vykázaly VŠB-Technická univerzita Ostrava (6 účastí) a České vysoké učení technické v Praze (5 účastí). 4 účasti měly Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita a CESNET, z. s. p. o. Nejvyšší příspěvek EU získaly České vysoké učení technické v Praze (5,4 mil. €), CyberSecurity Hub, z. ú., (4,1 mil. €) a VŠB-Technická univerzita Ostrava (2,9 mil. €). Více než 1,5 mil. € nárokují Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita a IXPERTA s. r. o. Z podniků za zmínku dále stojí Avast Software s. r. o. s příspěvkem EU téměř 1 mil. €. Krajská inovační centra vykázala 6 účastí v programu Digital Europe s tím, že nejvyšší příspěvek EU obdržely liberecká ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., (590 tis. € – projekt EDIH NEB), Středočeské inovační centrum (486 tis. € – projekt Brain 4 Industry) a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (309 tis. € – projekt EDIH Ostrava).

Nadprůměrnou účast (ale obecně při nízkých četnostech) vykázaly tuzemské subjekty v Evropském obranném fondu – 14 projektů se účastní 18 týmů z ČR, a to výlučně v roli běžných účastníků. Po dvou účastech vykázaly Vojenský výzkumný ústav, s. p., ERA a. s. a Univerzita obrany. Nejvyšší příspěvek EU pak firma RESPILON Membranes s. r. o. (1 mil. €), následovaná MGM COMPRO s. r. o. (915 tis. €). Celkem tuzemské podniky vykázaly 9 účastí s příspěvkem EU 4,6 mil. € (tzn. dvě třetiny příspěvku EU tuzemským účastníkům).

Rovněž nadprůměrně se tuzemské subjekty účastní programu Kreativní Evropa – podprogramu Kultura. 57 projektů se účastní 59 týmů z ČR, v tom 14 jako koordinátoři. Tuzemské týmy v programu Kreativní Evropa – podprogramu Kultura nárokují čistý příspěvek EU 6,7 mil. €. Nejvíce účastí a nejvyšší příspěvek EU vykázala MeetFactory o. p. s. (3 účasti a 2,2 mil. €). Podniky vykázaly dohromady 15 účastí s čistým příspěvkem EU 1,4 mil. € (tzn. pětinu příspěvku EU tuzemským účastníkům), v tom nejvíce Signal Productions s. r. o. (203 tis. €) a iShowroom s. r. o. (184 tis. €).

Naopak tuzemské subjekty se minimálně účastní projektů z Inovačního fondu. Za Českou republiku Inovační fond eviduje pouze 3 projekty. Projekt zaměřený na produkci čistého vodíku pro dopravu a další odvětví koordinuje Veolia Energie ČR, a. s. V projektu zaměřeném na výstavbu výrobní linky na chladiče baterií elektromobilů vystupuje VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s. r. o. jako běžný účastník. Stejnou roli má i AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, v projektu zaměřeném na návrh a výstavbu nové hybridní sklářské pece kombinující elektrické tavení a spalování plynného kyslíku. Poslední uvedený projekt je i nejnákladnější – tuzemský účastník nárokuje čistý příspěvek EU ve výši 12,2 mil. €. Z nových členských zemí EU se projektů z Inovačního fondu účastní zejména Polsko (8 účastí s příspěvkem EU 304 mil. €). Tři účasti s příspěvkem EU 126 mil. € eviduje Chorvatsko. Bulharsko eviduje dvě účasti s nárokovaným příspěvkem EU 190 mil. €. (Bulharsko a Chorvatsko prostřednictvím projektů z cementářského průmyslu z Inovačního fondu nárokují větší částky než v programu Horizont Evropa.)

 TC logo cz rgb nové

Autor: Vladimír Vojtěch

Zdroj: TC Praha