facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Podcast o programu Horizont Evropa a Kulatý stůl o synergiích ve výzkumu

2. 3. 2023
TC Praha: Podcast o programu Horizont Evropa a Kulatý stůl o synergiích ve výzkumu

Technologické centrum Praha připravilo pravidelný přehled novinek, které se udály v únoru 2023. Seznamte se s podcastem o ERA Chair nebo videem z oblasti grantů Evropské rady pro výzkum. V přehledu se dočtete také o konání Kulatého stolu k programu Horizont Evropa nebo o podpoře podniků v oblasti nanotechnologií.

Kulatý stůl  k synergiím

Kulatý stůl k problematice synergií Horizontu Evropa se konal v únoru 2023

Kulatý stůl o synergiích ve výzkumu a Pražské deklaraci

V Technologickém centru Praha se 15. února konal kulatý stůl k problematice synergií Horizontu Evropa, dalších přímo řízených programů EU, fondů kohezní politiky a národních programů v oblasti výzkumu a inovací. Zástupci MŠMT, TA ČR, MMR, MPO, TC Praha, MUNI, CUNI, UPOL a dalších stakeholderů diskutovali o novinkách, které v této oblasti přineslo české předsednictví Radě Evropské unie a o dalším pokroku na české i evropské úrovni. Diskutující věnovali pozornost mimo jiné Pražské deklaraci a Zprávě Evropského účetního dvora k synergiím. Relevantní dokumenty i závěry ze setkání jsou dostupné na stránkách akce Horizont Evropa.

Kulatý stůl sloužil jako příprava na setkání se zástupci Evropské komise s názvem Synergies Open 3, které se uskuteční koncem dubna 2023 opět v prostorách TC Praha.

O programu Horizont Evropa informujeme prostřednictvím tří novinek

V novém díle podcastu jsme si povídali s Pavlínou Pancovou Šimkovou z Mendelovy univerzity v Brně o projektu ERA Chair a praktickém vzdělávání budoucích projektových manažerů. Poslechnout si jej můžete zde.

Nové e-learningové video je tentokrát z oblasti grantů Evropské rady pro výzkum (ERC). Video, které je v angličtině, popisuje základní principy při sestavování rozpočtu v jednotlivých nákladových kategoriích při podávání žádosti o grant ERC.

Nový elektronický prospekt k části programu Horizont Evropa, nazvané Reforma a posilování evropského systému výzkumu a inovací, stručně označována jako část Evropský výzkumný prostor (European Research Area, ERA), je k dispozici v sekci Publikace webu TC Praha. Dozvíte se, jaké jsou důležité kroky v budování ERA, jaká jsou témata výzev, akce ERA v období 2022–2024 a jak je rozfázovaný rozpočet do roku 2027. Najdete zde také strukturu pracovního programu a jeho výzvy, a také odkazy na důležité dokumenty.

V týmu projektu FIT-4-NMP spolupracujeme na otázce, jak zvýšit účast nováčků v evropských výzkumných projektech

Tříletý evropský projekt FIT-4-NMP cílí na podporu malých a středních podniků z oblasti NMP, které mají potenciál se účastnit rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Studie, na které jsme spolupracovali, vychází z osvědčených postupů a zkušeností, které jsou implementovány na politické úrovni a nabízí aktivity, které by měli pomoci na evropské, národní, regionální a institucionální úrovni při odstraňování stávajících překážek účasti v programu Horizont Evropa.

Článek o této problematice a odkazy na dvě studie zveřejněné v projektu FIT-4-NMP naleznete na našem webu Rozvoj podnikání a podpora inovací.

Na stejném webu naleznete také informaci, že díky obnově dotačního programu na ochranu duševního vlastnictví ve firmách mohou české malé a střední podniky žádat o proplacení podstatné části nákladů spojených s registrací evropských a regionálních ochranných známek a průmyslových vzorů platných na národní úrovni, úrovni EU i mimo Evropskou unii.

Jako poslední únorovou novinku máme pozvání pro firmy z Ústeckého a Karlovarského kraje na seminář zaměřený na úsporné technologie a inovace, které mohou malým a středním firmám snížit náklady a financovat udržitelné podnikání. V Ústí nad Labem se seminář koná 23. března, v Karlových Varech pak 30. března 2023.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha